Återigen ett exempel på brister i beslutsunderlag

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars hade vi ledamöter att ta ställning till ett förslag gällande gratifikation till anställda.

I beslutsunderlaget stod bl.a. att presentkort inte var genomförbart. Varför det inte var genomförbart i Härjedalen gick det inte vid sammanträdet att få någon annan förklaring på än att –”det var så vi skrev i samband med er motion”.

Vi ser det som en stor brist att beslutsunderlag innehåller direkta felaktigheter. Det är fullt möjligt att ge presentkort även i Härjedalen. Inför kommunstyrelsen var, enligt uppgift, ingen kontakt tagen med andra kommuner eller Regionen i länet som bevisligen lyckats med att ge presentkort under flera år till sina anställda. Presentkort som medarbetare löser in hos lokala företag.

Presentkort är ett direkt sätt att visa uppskattning för den enskilde medarbetarens arbetsinsats under pandemin som vi tycker är ett bättre alternativ än ett belopp till arbetsplatserna. Var och en bestämmer själv vad ett presentkort ska användas till. Ett alternativ som också skulle medföra en välkommen intäkt för lokala företag i Härjedalen.

Vårt förslag röstades ned av nuvarande majoritet S, C och M. I och med det finns ett beslut att förhålla sig till. Vilket vi i sann demokratisk anda självklart respekterar. Men det förtar inte det allvarliga i att vi folkvalda politiker inför möten än en gång får beslutsunderlag som vi inte kan lita på.

Om, eller när det är dags för en ny gratifikation till kommunens medarbetare så önskar vi att beslutsunderlaget då innehåller fler alternativ. Förutom en summa till arbetsplatser eller presentkort så går det också att ge medarbetare ett extra lönepåslag.

/ Bengt-Arne Baben Persson (L) Oppositionsråd, Karin Holmin, (Vox Humana)

Bild: Arkivbild. Foto: Morgan Greip