Återremitterat ärende gällande flytt av Idamic, Miljöenheten och Återbrukspoolen till Senioren i Sveg

Tjänstemannaförslaget gällande flytt av Idamic, Miljöenheten och Återbrukspoolen till Senioren i Sveg återremitterades vid kommunstyrelsen sammanträde den 18 februari. 

Halva Storstugan med ingång inifrån fastigheten vid fotvårdslokalen, som för övrigt är uppsagd, är det gemensamhetsutrymme som blir kvar för hyresgästerna om förslaget blir verklighet. Övriga utrymmen i entréplan; matsal, bibliotek korridor mm. kommer inte att bli tillgängliga för de boende. De ytorna kommer att användas för att skapa arbetsplatser för de inflyttade verksamheterna. 

Socialdemokraterna, moderaterna och centern i Härjedalen verkar, trots starka reaktioner och protester emot förslaget, stå fast vid att verksamheterna från Ögränd och Svegsgatan ska flytta in till Seniorens gemensamhetsutrymmen. Ärendet kommer att återkomma till kommunstyrelsen för beslut i mars.

Ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige, som det bl. a hänvisas till i förslaget (minskning av lokalytor) innebär inte att det är fritt fram för vilket förslag som helst. Ärenden som är av avgörande betydelse för befolkningen är alltid en fullmäktigefråga. Vi folkvalda politiker har fått väljarnas förtroende att föra deras talan. Det är vårt uppdrag.  

Demokrati betyder folkstyre. Demokrati är ingen självklarhet. Det är något som vi alla måste värna om och arbeta för. Ett skrämmande exempel på motsatsen är när tjänstemän medvetet eller p.g.a. okunskap undanhåller fakta/information för oss folkvalda politiker inför beslut. Är strategin hos kommunens högsta chefer och den politiska ledningen att viktiga frågor som har stor betydelse för medborgarna inte ska ”läcka ut” innan beslut är fattade för att på så sätt förhindra opinion är det mycket allvarligt och helt oacceptabelt. 

Ett lysande exempel på när demokratin fungerar är skolan i Bruksvallarna. Tack vare att information om vad som var på gång blev känt innan beslut fattades så gavs möjlighet för alla att reagera och tycka till. Skolan är kvar.

Att flytta fungerande verksamheter för att minska lokalytor och att flytta in andra kommunala verksamheter till gemensamhetsutrymmen på ett boende anser vi är helt fel. Vad kommer härnäst? Inflyttning av verksamheter till Fjällsol i Funäsdalen, Hedegården i Hede och Svedjegården i Ytterhogdal? Där finns det också gemensamhetsutrymmen. 

/ Karin Holmin (VH) Bengt-Arne Baben Persson (L) Eva-Britt Boij (L), Åke Rémen (V) Jeannette Ek (V) Margareta Persson Mahmoud (KD) Gunilla Zetterström Bäcke (-) Billy Anklew (HP) Ted Länsberg (SD)