Behåll Norra skolan i Sveg som en F-till årskurs 6 skola

Den 9 februari var det möte med Kommunstyrelsen och ett av ärendena på dagordningen var; Förstudie för en planerad flytt av årskurs 7-9 från Södra skolan till Norra skolan för att få en F- årskurs 9 skola.

De styrande i Härjedalens kommun, Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna fick igenom denna förstudie genom omröstning. Liberalernas Bengt-Arne Baben Persson röstade emot detta förslag.

Vi Liberaler har i samtal med många föräldrar förstått att de vill behålla Norra skolan som en F-årskurs 6 skola, precis som vi i Liberalerna vill.

Vi vill se en skola där barn får vara barn, leka ute på rasterna och att det finns både plats och en miljö som lockar till utevistelse. Kort sagt en skola där man får vara trygg och utvecklas i sin egen takt tills det är dags att börja i årskurs 7 på Södra skolan.

Hur ska man få plats med ca 160 elever till på Norra skolan? För barnens skull gör om och gör rätt och låt Norra skolan vara en F-årskurs 6 skola.

Liberalerna i Härjedalen
Bengt-Arne Baben Persson Oppositionsråd, Maria Nordkvist, Eva-Britt Boij, Mauritz Nordkvist

Arkivbild. Foto: Morgan Grip