Därför behövs öppenhet och transparens vid rekrytering

Nepotism kan vara ett av svenska språkets vackraste ord. För en organisation som våran kommun kan det vara ett av de farligaste. 

Rätt person på rätt plats är grundläggande för vilken organisation som helst. Och då ska inte rekrytering ske baserat på kompisband, släktskap eller tjänster tidigare utförda. Utan på ren och skär kompetens. 

Vi är en liten kommun där släktskap och kompisband är svåra att komma ifrån. Därför krävs en öppenhet och transparens vid rekrytering. Ibland kan den bästa rekryteringen faktiskt vara någon släkting eller vän till någon. Men ibland är den bästa rekryteringen extern utan anknytning. 

För att detta skall bli möjligt föreslår vi att en ny rekryteringspolicy för kommunen tas fram där fokus ska ligga på att kompetens premieras och transparens genomsyrar processen. Extra viktigt är detta när chefer skall tillsättas. Och därför bör kommunstyrelsen som är den instans som är högst ansvarig för arbetsmiljön i kommunen var den som godkänner tillsättning av en chef samt granskar hur rekryteringen gått till. Idag är det bara chefer på förvaltningsnivå (om ens då i vissa tillfällen) som kommunstyrelsen tillsätter. Detta tycker vi bör gälla redan från enhetschefs nivå. Detta för att i så största möjliga mån garanterat att personen med högst kompetens får jobbet samt att rekryteringsprocessen gått rätt till.

/ Åke Remén oppositionsråd (V)

Eva-Britt Boij (L), Karin Holmin (VH), Jeanette Ek (V), Billy Anklew (HP), Margareta Mahmoud Persson (KD), Gunilla Zetterström Bäcke (-), Bengt-Arne Baben Persson (L)