DEBATT: Mattsson (M): Det blir några magra år framöver

ANNONS:

Dela det här!

Här kommer något främst tänkt för härjedalsboende.

Vi politiskt aktiva måste försöka kommunicera med medborgarna på ett tydligare sätt. En del kommer inte att ta till sig vad man än säger utan bara rabbla ”politiker är idioter” eller något sådant. Men jag tror faktiskt att de flesta är mottagliga för sakargument. Så jag gör ett försök här gällande Härjedalens kommuns ekonomi och framtid.

Verkligheten är att Härjedalens kommuns ekonomi är usel. Rejält usel. Förutom att vi går med förlust så måste vi snart investera i nya VA-anläggningar, nya äldreboende och nya skolbyggnader. Samt lite till som är på väg. Dessa investeringar kommer att ta allt sparkapital och dessutom kräva att vi lånar hundratals miljoner. Det är bara det att vi knappast ens kommer att få låna det vi behöver – det är för mycket pengar att låna ut till en liten kommun med skakig ekonomi.

Medborgarna kan med all rätt fråga hur det kunde bli så här. För några år sedan sa man snarast att Härjedalen hade en stark ekonomi. Jag har ju börjat engagera mig i Härjedalen på senare år (eller återengagera mig, jag hade faktiskt uppdrag i slutet av 1970-talet) så jag har inte hela historien och tänker därför vara lite försiktig. Men här är några exempel: Avloppsanläggningar och reningsverk är till stor del uttjänta. De nyare delarna av Södra skolan i Sveg är närmast fuskbyggda eller så har lokalerna vanskötts – förstörda är de till stor del i vilket fall. Vi står med många tomma lokaler efter att flyktingboendena stängts, staten vägrar av allt att döma hjälpa till. Och framför allt har vi orimliga kostnader för äldrevården. Det är inte mitt område, men jag är ganska säker på att huvudproblemet här är att kommunen inte i tid har tagit fram rätt form av äldreboenden.

Jag vet att en del mycket hellre vill att Härjedalens problem ska bero på för många chefer, för höga politikerarvoden eller något annat enkelt. Visst kan man diskutera sådant, men ekonomiskt är det inte problemet.

Det är alltså en blandning av problem som landat samtidigt. En del hade säkert kunnat undvikas, men nu är det som det är och det är ingen idé att peka finger eller titta bakåt. Nu är det bara att bita ihop och försöka komma ur det här. Vad vi inte kan göra är att låtsas som ingenting och fortsätta spendera pengar som tidigare. Det måste till besparingar, och det kommer mer av den varan. Mycket mer.

Det blir alltså några magra år framöver. De få kronor vi har måste användas rätt, enligt mig till att stimulera näringsliv och påverka befolkningsutvecklingen positivt så gott det går.

Men någon gång kommer vi att ha vänt det här. Då kan vi skapa en äldrevård i toppklass, bästa skolorna, eller vad vi då vill lägga pengarna på. I den mån jag kan vara till nytta så kommer jag att göra mitt bästa för att hjälpa till på vägen dit (fast jag egentligen är fullt sysselsatt på annat håll).

Tack till dig som är tillräckligt intresserad av Härjedalen för att läsa ända hit!

/ Lars-Olof Mattsson (M), Sundsätt, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Härjedalens kommun