Demensboenden i Funäsdalen och Hede tas bort?

I pågående arbete med budget 2023 har vi ledamöter i KLU (kommunledningsutskottet) den 20 april fått presentationer från de olika utskottens förvaltningschefer.

Tydliga och resurssatta presentationer som gav svar på frågeställningar utifrån nuläge, bedömningar/gissningar om nya behov och möjliga besparingar. Underlag som behöver beaktas inför kommunfullmäktiges beslut i höst om budgetramar för år 2023.

Socialförvaltningens behov av utökningar bedömdes i presentationen kunna finansieras genom bl.a. borttagande av samtliga demensboendeplatser i Funäsdalen och Hede. Personer som bor i västra och som drabbats/drabbas av olika former av demenssjukdom och har behov av boende kommer då att erbjudas plats i Sveg. Ett scenario som enligt Anders Häggqvist (C), hela socialutskottet i dagsläget förordar och står bakom.

Om scenariot ovan blir verklighet;

– Vilka konsekvenser får det för den enskilde individen med en flytt långt hemifrån till en helt ny okänd miljö, ny personal? Förvärras sjukdomstillståndet?

– Vilka konsekvenser får det för anhöriga/närstående? Kan man besöka sin närstående lika ofta som man själv önskar eller blir avståndet ett stort hinder? Hur mår man då?

– Var finns de tilltänkta platserna i Sveg?

Vid mötet informerades vi politiker också om att personer idag, trots behov, tackar nej till äldreboendeplatser. På min fråga om varför man tackar nej och om orsaken till det beror på att personer erbjuds plats på annan ort än på det boende som ligger närmast det egna hemmet så var svaret: Ja. Ett svar som inte är förvånande. För de allra flesta är närheten till nära och kära så otroligt avgörande och viktigt.

Planerade förändringar i verksamheter som påverkar människors vardag måste det informeras om i god tid så att medborgare ges möjlighet att reagera och tycka till innan beslut fattas. Gör er röst hörd, berätta för oss förtroendevalda vad ni tycker.

Vox Humanas bestämda uppfattning är att det i vår kommun ska finnas bra, attraktiva och trygga boenden i alla kommundelar. Demensboendeplatser ska självklart finnas kvar i både Funäsdalen och Hede!

Karin Holmin (Vox Humana)