Hälso- och sjukvård i Östra Härjedalen

Samarbetsavtalet mellan Härjedalens kommun och Region Jämtland/ Härjedalen är uppsagt. Samarbetet enligt avtalet ska säkerställa tillgång till närvårdsplatser, NÄVA, i Sveg och i anslutning till närvårdsplatserna säkerställa tillgång till erforderlig akutsjukvård av läkare under de tider hälsocentralen i Sveg är stängd. En läkartillgång som också ställer krav på sjuksköterskebemanning dygnet runt. En bemanning som kommunen i enlighet med avtalet tillhandahåller och ansvarar för.

Den 21 september 2021 sa Härjedalens kommun upp avtalet.

Klarar Region Jämtland/Härjedalen själv, utan samverkansavtal med kommunen, av att säkerställa både tillgång till närvårdsplatser i Sveg och till läkare på kvällar, nätter och helger för alla som bor och vistas i östra Härjedalen eller är det 08.00-17.00 måndag-fredag som gäller from årsskiftet?

Är det ambulans och/eller akutmottagningen i Östersund som blir lösningen när vi har behov av hälso-, sjukvårdsinsatser? Vad händer om våra barn blir sjuka en fredag kväll?

Varför har vi, folkvalda politiker och kommunmedborgare i östra Härjedalen, inte informerats om att avtalet skulle sägas upp? Kommer vi vakna upp på det nya året och mötas av en skylt; ”Hälsocentralen i Sveg stängd”?

En fungerande hälso-, och sjukvård är en absolut nödvändighet för att skapa den trygghet och säkerhet som är av yttersta vikt för att människor ska våga bo kvar här/ driva företag här/ vistas här/ flytta hit. 

Enligt uppgift som kommit undertecknad till del så har det nu uppsagda samarbetsavtalet inte följts till 100%. Båda parter har brustit i sina åtaganden. Detta sägs har pågått under flera år. Hur är det möjligt? Är det ingen som bryr sig? Ingen som känner något ansvar? Ingen som tar ansvar?

Vilken hälso- och sjukvård ska vi ha i Härjedalen? 

Karin Holmin (Vox Humana)