Härjedalens gymnasium och årskurs 7–9 ska vara kvar på Södra skolan

Södra skolan i Sveg är det skolområdet i Härjedalen som under många år haft, och fortfarande har det största och mest akuta behovet av underhållsåtgärder i fastigheterna. Åtgärder som behöver vidtas för att lokalerna ska bli verksamhetsanpassade och ändamålsenliga för den undervisning som bedrivs.

Inom Södra skolans område finns alla möjligheter att lösa de båda verksamheternas behov av egna separata lokaler. Med rätt satsningar på både inom-, och utomhusmiljön går det att skapa en trygg, attraktiv och säker arbetsmiljö där för både elever och lärare. Det måste bli den bästa lösningen för både högstadiet i Sveg och Härjedalens gymnasium.

Hur kommer det sig då att de, sedan länge, påtalade bristerna på Södra skolan ännu inte åtgärdats?

Orsaken till det är, enligt undertecknad:

  • Att kommunens fastighetsavdelning övergick till Härjegårdar Fastighets AB den 1 januari 2016. I och med det försvann den övergripande kontrollen över kommunens fastigheter och fastighetsunderhåll. Ett bostadsbolag har, till skillnad mot en kommunal fastighetsavdelning, varken ett fokus på kommunens kärnverksamheter eller en kommuns uppdrag gentemot medborgarna som sitt uppdrag. Härjegårdar har enbart fokus på ”eget vinstintresse”?
  • Avsaknad av ekonomiska långtidsplaner i kommunen. Detta har gjort det möjligt för ”de styrande” att göra satsningar på ett sätt som inte utgår ifrån de mest akuta behoven. Med en ekonomisk flerårsplan och en prioriteringsordning utifrån faktiska behov så hade Södra skolan redan haft ändamålsenliga lokaler.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 februari beslutade nuvarande styre, S, C och M, att uppdra till lokalgruppen (kommunchef och ekonomichef), biträdd av bildningsförvaltningen att utföra en förstudie angående uppförande av en ny skolbyggnad vid Norra skolan för årskurs 7 – 9 i Sveg för att lokalerna både för grundskolan och Härjedalens gymnasium ska bli ändamålsenliga för undervisning. Vox Humana och övriga ledamöter från oppositionen röstade emot förslaget om en förstudie.

Karin Holmin (Vox Humana)

Bild: Arkivbild. Foto: Morgan Grip