Höjd grundbemanning och nytt heltidsmått!

Karin Holmin (VH). Foto: Morgan Grip
ANNONS:

Dela det här!

För att arbetsgivare inom offentlig verksamhet ska klara av att möta medborgarnas behov av vård och omsorg, både nu och framåt, krävs det ordentliga satsningar för att både behålla och nyrekrytera fler medarbetare!

Parallellt med en utökad grundbemanning så krävs det att heltidsmåttet snabbt ändras till att omfatta max 30 timmar/vecka! Delade turer och arbete varannan helg skulle bli ett minne blott som skulle gå till historien som ett avskräckande exempel på ett feltänk hos ledningen!

Ovanstående satsningar skulle ge våra medarbetare den möjlighet till återhämtning och energipåfyllnad som är absolut nödvändig för att de ska orka fortsätta med sitt viktiga, komplexa och utmanande arbete! Goda arbetsvillkor och hälsosamma scheman gör våra medarbetare till de bästa ambassadörerna för att locka fler till arbeten inom vård och omsorg!

Omvårdnadspersonalen är våra vardagshjältar varje dag, dygnet runt och året om!

/ Karin Holmin (VH)

Foto: Morgan Grip