Hur vill du att Seniorens trygghetsboende ska se ut?

Vi vill ha ett trygghetsboende där det finns tillgång till aktiviteter och socialt umgänge, en matsal där man kan äta sin måltid tillsammans med andra, en plats för olika aktiviteter där man tex. kan läsa, spela spel, handarbeta osv, en plats där man kan umgås med andra människor.

Kort sagt, vi vill ha ett trygghetsboende som främjar det sociala livet istället för att man blir ensam sittande i sin lägenhet.

Låt oss se att detta blir verklighet i vår kommun istället för att de styrande S, C och M, får som de vill och tar in olika kommunala verksamheter i de gemensamma utrymmen som finns på Senioren, och vad kommer att hända med utemiljön när de planerar att ha biltvätt, vedbacke, hönsgård och planteringar där. 

/ Eva-Britt Boij (L), Maria Nordkvist (L)Karin Holmin (VH), Åke Remén (V)Jeanette Ek (V)Margareta Mahmoud Persson (KD)Gunilla Zetterström Bäcke (-),Bengt-Arne Baben Persson (L)