Konstruktivt samarbete eller sabotagepolitik i Härjedalen?

ANNONS:

Dela det här!

Det finns idag ingen klar politisk majoritet i Härjedalen. Nuvarande styre i kommunen sker via en ”minoritetsregering” som är beroende av andra partier och konstellationer för att få igenom sina förslag.

Den nya kommunledningen med Anders Häggkvist i ledningen har lagt fram en rad förslag till konstruktiva nya lösningar för att Härjedalens kommun skall kunna utvecklas positivt i framtiden. Tyvärr är det politiska diskussionsklimatet i kommunen inte är av den mest konstruktiva arten för närvarande. För att ha råd med kommunens kärnuppdrag som vård, skola och omsorg måste verksamheter förnyas och effektiviseras. Det är beklagligt att denna insikt inte finns hos alla.

Vad vi behöver i Härjedalen är ett politiskt samtalsklimat där hela kommunens bästa står i fokus och partipolitik, bypolitik och personliga fördelar läggs åt sidan.

Vi behöver ett politiskt samtalsklimat som inriktas på att hitta konstruktiva lösningar där sakfrågor debatteras på ett respektfullt och framåtsyftande sätt.

Vi behöver ett debattklimat där alla ges utrymme att delta utan risk för personangrepp eller att på annat sätt bli förminskad.

Jag skulle helst se en stark och enig ledning av kommunen där samarbete och samförstånd för att hitta framgångsrika lösningar prioriteras. Som kommunmedborgare efterlyser jag att de ledande partierna omgående tar sitt ansvar för hela kommunen och omgående sätter sig ner och hittar former för detta samarbete!