Om Senioren hade legat i Hede eller i Funäsdalen, hur hade ledamöter från västra röstat då?

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars röstade samtliga sex ledamöter från majoriteten (Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet) för en flytt av Idamic, Återbrukspoolen och Miljöenheten till Seniorens gemensamhetsutrymmen. Vilket också blev kommunstyrelsens beslut. Fem av de sex ledamöterna som fattade beslutet bor i västra Härjedalen. Den sjätte bor i Sveg, kommunalrådet Lars-Gunnar Nordlander (S).

Är det bara protester/förslag och synpunkter från företagare och befolkning i västra som ska beaktas och tas hänsyn till när beslut fattas? Ett bra exempel på detta är skolan i Bruksvallarna som blev kvar. Har det ingen betydelse för de styrande i Härjedalen vad medborgare i östra Härjedalen tycker? 

Vi värnar kärnverksamheterna i hela Härjedalen, oavsett ort. Vi lyssnar på och tar till oss det medborgarna säger och tycker oavsett var i kommunen man bor. Om Senioren hade legat i Hede eller Funäsdalen hade vi röstat likadant som vi gjorde den 17 mars.

/ Karin Holmin (VH),  Åke Rémen (V),  Gunilla Zetterström Bäcke (-)