Projekt Örndalen resort = Näringslivsutveckling = Befolkningsutveckling

ANNONS:

Dela det här!

Vi vill med denna insändare påpeka och synliggöra vikten och värdet av Projekt Örndalens tillkomst.

Vi tror att Örnar flyttar och hittar nya boplatser. Människor flyttar också, – om inte arbetstillfällen finns kvar och nya skapas, exempelvis genom Projekt Örndalen. Blir det verklighet skapas arbetstillfällen, inflyttning och befolkningsutveckling.

Vi företagare i regionen Vemdalen, Hede och Sveg vill kunna fortsätta att driva framgångsrika företag, utvecklas och kunna bo kvar i vårt Härliga Härjedalen. Vi anser att Projekt Örndalen är det mest spännade tillväxtprojekt som är på gång inom våra fjäll, och vi får inte låta detta tillväxtprojekt gå till spillo!

Vi tror att projekt Örndalen kommer att skapa en befolkningsutveckling/ inflyttninsvåg, skapa nyetableringar av företag och bli ett rejält uppsving för det lokala och regionala näringslivet. Den nuvarande utvecklingen av befintliga turistanläggningar har bevisat att utveckling och tillväxt inom det lokala näringslivet också skapar utveckling och fler arbetstillfällen inom det offentliga.
Projektörerna har som vi ser det tagit kritiken/ feedbacken till sig och på ett konstruktivt sätt tagit hänsyn till det Örnrevir som finns i området. Det tyder på en samarbetsvilja och en enormt hög ambitionsnivå som i sin tur bygger på ett förhållningssätt som respektfullt bemötande, samarbete, lyhördhet och hänsynstagande hos projektörerna.

Samboförhållande Örnar och Människor
Istället för att vi skapar utflyttningsprocesser och befolkningsminskning genom att säga nej till projekt som detta tror vi att det skulle funka med ett samboförhållande i Örndalen, mellan örnar och turismen. Det skulle samtidigt bli en fantastisk möjlighet att kunna ”spana på örnar” i området utan att vara för närgångna.

Det nu reviderade projektet, där hänsyn tagits till Örnreviret, kommer att skapa mycket gynnsamma förutsättningar för tillväxt och utveckling för våra lokala företag och entreprenörer.

Lokal tillväxt och landsbygdsutveckling
Projekt Örndalen – har vi råd att missa detta?
Vi gläds mycket åt att Härjedalens kommun stöttar projektet. Under själva utbyggnaden beräknar projektet att det skapas ca 50 arbetstillfällen/ år under en 10 års period, detta är oerhört viktigt för bygg och entreprenörsföretag över hela kommunen.

Exempelvis har Svegsbygdens samhälle och Hede har under senaste åren förlorat tot ca 150 arbetstillfällen, inom tillverkningsindustrin och statliga myndigheter.

Härjedalens kommun har ca 5 000 personer som förvärvsarbetar. Om Örndalen blir verklighet med ca 400 årsarbeten motsvarar det 8 % av Härjedalens arbetskraft- det går inte att säga nej till detta.
I proportion till invånarantalet i exempelvis Stockholm skulle det motsvara mer än 40 000 årsarbeten. Vilka reaktioner skulle vi se i Stockholm om det var aktuellt?

Slutsatser
Vi ställer oss helhjärtat bakom projekt Örndalen, vilket vi ser som en mycket viktig del i utvecklingen för att skapa nya och behålla befintliga arbetstillfällen i regionen.

Vi är eniga om att projektet är av största vikt för områdets utveckling. Befintliga företag kan utveckla och stärka sina verksamheter, trygga de anställdas framtid. Projektet bidrar till att många bieffekter uppstår där befintliga företag hittar nya verksamhetsområden eller nya företag etableras.

Företagare bor i den bygd de verkar och gör allt i sin makt att driva företaget vidare samtidigt som de bidrar med nästan 40 procent av kommunernas skatteintäkter. Låt oss komma ihåg det när vi diskuterar projekt som Örndalen.