Rätt förutsättningar = nyckeln till framgång!

Karin Holmin, Vox Humana. Foto: Morgan Grip
ANNONS:

Dela det här!

I min tidigare insändare ” Höj grundbemanningen och sänk heltidsmåttet” beskrev jag kopplingen mellan ledningens tänk och en organisations prestation.

Jag kan konstatera att vissa politiker i Härjedalen fortfarande tänker/tror att det är upp till chefer och medarbetare ute i verksamheterna att själva lösa utmaningen med att göra bra/hälsosamma scheman.

Enligt min mening så glömmer man med det tänket bort det viktigaste;

För att kunna skapa bra/hälsosamma scheman så måste det finnas förutsättningar för att göra det!!!

Förutsättningar i form av pengar och tid och det är ett ansvar som ytterst ligger hos folkvalda politiker. Det är kommunfullmäktige, och ingen annan, som beslutar om budgetramar.

Rätt kunskap för att göra bra scheman finns redan hos alla medarbetare. De är experterna och de är de enda som känner kunderna behov och vad som är viktigt för dem i förhållande till den hjälp, stöd eller service som de är i behov av.

Vox Humana anser att det måste göras kraftiga kostnadssänkningar inom ledning och administration så att de blir färre (och rätt personer) till förmån för de som utför jobben ute i verksamheterna. De måste och behöver bli fler!

En röst på Vox Humana i valet till kommunfullmäktige är en röst för bättre villkor och förutsättningar för alla de som levererar tjänster inom välfärdssektorn till kommunmedborgare i Härjedalen!

/ Karin Holmin (VH)

Foto: Morgan Grip