Samarbete har tydligen inte samma betydelse i Hede som för oss i Lillhärdal

ANNONS:

Dela det här!

”Ingrid Hedmark undrar uppgivet vad publiken vill ha för artister och efterlyser samtidigt mer samordning mellan orterna i Härjedalen för att undvika konkurrens om publiken”. TH 16 juli 2015.

Det här är hämtat ur Tidningen Härjedalen och uttalades från Hede förra sommaren. Vad samarbete är för dem vet vi inte, men tydligen inte samma som för oss.

Förra sommaren anordnades en festkväll i Hede Folkpark samtidigt som Lillhärdal hade sin traditionella Härdalsyra (21 år) . Vi trodde i det längsta att det var en engångsföreteelse, men så icke. Nu går man ut med information om ett nytt ”Härjedalskalas” samma helg…IGEN!!

Samtidigt tänker man sig göra det till en ”tradition” dvs fortsätta att lägga beslag på en helg som sedan fler än 20 år varit Härdalsyrans!

Det här visar på dålig respekt.

Det område som vår gemensamma publik kommer ifrån är inte särskilt stor.

Ska vi nu börja konkurrera om den?

Det minsta man skulle begära vore ju att kontakt hade tagits med oss på ett tidigt stadium så vi hade kunnat överväga att lägga ner yran.

Vi har inte de muskler som krävs för att år efter år göra minusresultat. Vi är många, ja väldigt många, som jobbar ideellt med Härdalsyran och ser och vet vilken betydelse den har för Härdalsbygden.

Det vore mycket olyckligt om den måste gå i graven pga att Hede Folkpark inte klarar att lägga sitt ”kalas” en annan helg.  Att hänvisa till Hedemässan är bara fånigt. Vi ser fram emot en kommentar från ansvariga i Hede Folkpark och arrangörerna för Härjedalskalaset.