Skolan i Härjedalen

Norra skolan Sveg. Foto: Morgan Grip
ANNONS:

Dela det här!

Det finns nog inga frågor som rör upp så mycket känslor hos föräldrar och invånare i en by som när politiker pratar om att lägga ner en byskola.

Som alla vet vid det här laget är vår kommuns ekonomi i en rätt dålig sits efter år av minskad befolkning och ibland rätt dumma politiska beslut som kostat mängder med skattepengar.  Att kommunen behöver se över sin organisation för att anpassa sig till dagens ”kostym” är en självklarhet och helt nödvändigt för att Härjedalen i framtiden skall var livskraftigt.

Skolan är en av dessa organisationer som också självklart behöver ses över. Utifrån elevantal, kvalitet på utbildning och framför allt framtida visioner. Så som skolan är organiserad nu är det helt enkelt för dyrt för oss att bedriva den och åtgärder måste helt enkelt till.

Dessa åtgärder är antingen, skära ner så kostnaderna möter lagd budget eller tillföra mer pengar till skolan. Jag tror personligen att alla som har barn eller vill ha en framtid för Härjedalen är beredda på att det ska föras till mer pengar till skolan så våra barn får en kvalitativ och trygg skolgång. Den stora frågan är dock var pengarna skall tas ifrån? Det finns säker en hel del pengar att hämta från att effektivisera och dra ner inom andra områden inom kommunen och oppositionen jobbar på olika förslag där kommunens kostnader kan minskas utan att våran kärnverksamhet med skola, vård och omsorg ska beröras allt för mycket. Det finns dock en gräns för hur mycket det kan skruvas och kapas samtidigt som de fantastiska medarbetare vi har i kommunen ska klara av att utföra sina jobb.

Vi inom Vänsterpartiet har länge förespråkat en annan lösning till extra finansiering av skola, vård och omsorg samtidigt som den stora översynen av kommunens ”kostym” pågår. Vårt förslag är skattehöjning. De extra pengarna som det skulle innebära vill vi ska öronmärkas till skola, vård och omsorg så att kvaliteten inom dessa områden förblir god och att nedläggning inte alltid behöver vara alternativet.

Tyvärr är det ju en gammal sanning i att vi inte kan ha större utgifter än våra inkomster.

Så jag vänder mig nu direkt till er som bor i Härjedalen och brinner för vår fantastiska del av världen.

Hur mycket är ni beredda att betala för era barns skolgång eller för en trygg vård på ålderns höst?

/ Åke Remén Vänsterpartiet Härjedalen 

Bild: Norra skolan, Sveg. Foto: Morgan Grip