Slöseri med skattemedel

Hur kan de styrande politikerna från S, C och M anse att en flytt av biblioteket från Medborgarhuset fortfarande är aktuell? En kostnad på 10 miljoner?

För att skapa fler kontorsarbetsplatser på Medborgarhuset för alla de som redan har kontor där och som snart distansarbetat i ett helt år?

/Orolig skattebetalare