Snöröjningen i Härjedalen

Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.
ANNONS:

Dela det här!

Kommunalskattens medelvärde (kommun plus region) uppgår 2019 till 32,19%. I Härjedalen är siffran 34,17% viket innebär att vi knappast kan sägas att vi tillhör någon av landets lågskattekommuner likt Danderyd och Lidingö. Den kommunala skatten, taxor och avgifter är en stor summa som arbetarnas och folkets lön äts upp av.

Tjänster som vatten, avlopp och avfall ingår inte i skatten men betalas genom separata  taxor. Samma sak gäller avgifter som förskolan, bygglov mm som betalas direkt till kommunen och dess kassa. Därmed går ca hälften av en arbetares lön till kommunala skatter, taxor och avgifter. Som extra lök på laxen har nu fullmäktige i Härjedalen beslutat att vi som bor utanför de centralaste delarna av kommunen även i framtiden själva skall betala för snöröjningen.

Vi som drabbas av detta horribla beslut har via tidningen Härjedalen 29/1-20 blivit upplysta om att vi kan bilda vägföreningar som skall registreras av Lantmäteri verket. Om en förening blir registrerad av Lantmäteriverket vilket kan ta upp till 3 år har vi även möjlighet att söka ett ”snöbidrag” på 1000 kronor. Vidare upplyser TH om att Lantmäteriverket tar ut en registreringsavgift på 100 000 kronor om föreningen omfattar mer än 5 fastigheter. Nu är det inte första gången kommunledningen ger sig på snöröjningen, redan 2010 kom första attacken då man beslutade att upphöra med snöröjningen åt pensionärerna. Nu 2020 borde rimligen kommunledningen och dess låtsasopposition i Härjedalen begripa att nu går det inte längre att krama mer vatten ur Härjedalens stenar. Gör om och gör rätt för en gångs skull.

Saken blir inte bättre av att Lars-Olof Mattsson (M) ordförande i samhällsbyggnadsutskottet förklarar i TH den 5/2-20 att han talat med en Funäsdalsbo som årligen betalar 7000 i snöröjningsavgift och tycker det är toppen med den ynka summan. Vad skall man säga om ett sådant uttalande. Det bästa och lindrigaste kan väl bara bli. God natt herr kommunpolitiker.

I Härjedalen finns ingen skillnad på hur de olika ”blocken” förvaltar kommunen. Här ingår socialdemokrater och de borgerliga partierna i en härlig allians för att ruinera kommunens arbetande befolkning. I bästa fall kan Vänsterpartiet någon gång pipa till men någon opposition är de inte. Det är de som bestämmer att lägga ned vitala verksamheter i form av skolor, förskolor, äldreboende kommunikationer mm. Det är de i denna härliga allians som lägger ut äldreboendet i Lillhärdal på Blocket dit man vanligtvis vänder sig för att köpa en begagnad bil eller en nedsutten skinnsoffa.

Enligt Sveriges Kommunistiska Parti i Härjedalen har nu utvecklingen nått vägs ände och det måste framstå för alla läskunniga att kapitalismen inte kan lösa våra problem. Det är nu dags att ställa folkmakten och behovet av socialismen överst på dagordningen.

Vi från SKP vill därför framhålla följande krav som omedelbara och ofrånkomliga.

  • Skrota dagens kommunala skattesystem. Skatten skall tillfalla staten och fördelningen till lokala samhällets organisation ska vara centralt planerad med prioriteringar, rättvis och efter folkets behov. Inga extra taxor och lokala avgifter ska drabba arbetarna.
  • Inga entreprenörer ska verka i skolan och vården. Ingen personal skall hyras in från bemanningsföretag.
  • Inga nedskärningar ska förekomma i den kommunala servicen, ingen privatisering i form av kommunala aktiebolag, ingen personalminskning skall förekomma.


/ Lars Lundberg, Sveriges Kommunistiska Parti i Härjedalen