Stoppa omedelbart planerna på att göra om Fjällglimten i Vemdalen, Mobacka i Lillhärdal och Senioren i Sveg (befintliga äldreboenden) till “vanliga lägenheter”!

Arkivbild. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

Min uppmaning ovan att stoppa det tidigare politiska beslutet att ta bort de särskilda boendena Fjällglimten, Mobacka och Senioren skrev jag i april 2016 i en motion till kommunfullmäktige i Härjedalen.

En majoritet (25 stycken) av fullmäktigeledamöterna röstade den 20 februari 2017 för att avslå min motion. Jag begärde votering så resultatet av omröstningen, namn och partitillhörighet, finns att tillgå.

Ta reda på vem som röstade vad, oavsett om ni delar min uppfattning eller om ni tycker att beslutet att ta bort särskilda boenden och göra om desssa till trygghetsboenden (läs vanliga lägenheter) var rätt. Det kanske underlättar för alla röstberättigade att veta vem som röstade vad när det är dags för nästa kommunalval i september 2018!

Jag möter ständigt kommunmedborgare som är förtvivlade över det som händer nu när beslutet som jag protesterade emot börjar att verkställas. Att som pricken över i även ta bort matsalarna på dessa ställen är bortom all vett och sans!

Andelen äldre medborgare i Sverige ökar stadigt. I hela landet pågår en mängd olika satsningar för att med rätt insatser kunna möta och tillgodose både nuvarande och kommande behov. Många kommuner som tidigare lagt ner särskilda boenden “för att spara pengar” bygger/öppnar nu nya till mycket höga kostnader.

För att veta vad som är rätt måste de äldre få frågan vad som är viktigt för dem. Med den kunskapen ska sedan organisationen/verksamheten anpassas och experterna, alla vårdbiträden, undersköterskor och legitimerad personal, ska sedan få ansvaret för planeringen. För att lyckas med detta.så krävs det en ledning och styrning som har 100%-ig tillit och förtroende för experterna.

Att som äldre kunna känna trygghet i att få flytta in på ett särskilt boende i sin hembygd med personal dygnet runt, närhet till anhöriga och vänner ska, och måste värderas högt!

I svaret på min motion som avslogs framfördes bla att pågående omställning (läs ta bort särskilda boenden) är en del i målet att skapa en rationell, kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet. Min fundering är: För vem? De som sitter i Medborgarhuset i Sveg?

Min bestämda åsikt är att våra äldre i Härjedalen, som utifrån behov ansöker om och beviljas särskilt boende, även fortsättningsvis ska kunna erbjudas det på Fjällglimten i Vemdalen, Mobacka i Lillhärdal och Senioren i Sveg! Som upplysning till de som tror att de kan: upplevd otrygghet är tillräckligt för att ha rätt till särskilt boende.

Det är djupt tragiskt attt vi har en politisk ledning i Härjedalen som varken tar ansvar för eller har den kunskap som krävs för att kunna garantera och säkerställa det uppdrag som kommunen har gentemot sina medborgare, i det här fallet våra äldre.

Dela det här!

Latest posts by Redaktionen (see all)