Svar på insändare av Karin Holmin ang. Camp Sveg

ANNONS:

Dela det här!

Vi håller med om att vi med vår ansträngda ekonomi behöver vara restriktiva och ta kloka investeringsbeslut. Att bostadsbolaget till följd av sin historia har ekonomiska problem och underhållsskulder är ett faktum, men det är bara att gilla läget och aktivt försöka hitta lösningar på detta. Det är ju en av anledningarna till att bolaget med stöd av fullmäktige försöker hitta nya ägare som har bättre förutsättningar att utveckla delar av fastighetsbeståndet.

Politiken har beslutat om strukturella mål, bl.a. att minska våra lokalytor i kommunkoncernen. En självklar del i att få bukt med ekonomin eftersom mycket av vårt fastighetsbestånd är byggt utifrån andra förutsättningar än de som råder nu och mot bakgrund av en betydligt större befolkning.

Syftet med att utreda möjligheter att flytta in verksamhet i Camp Sveg är just detta, att kunna avveckla andra ytor som vi då inte behöver. Vi tycker inte att en biblioteksflytt och de möjligheter som öppnas med en sådan ska undantas från utredningen. Förutsättningen för att en flytt ska ske är att det resulterar i ett långsiktigt hållbart koncept och att vi samtidigt kan göra rockader i övriga lokaler så att det går att räkna hem totalekonomin inom kommunkoncernen.

Vi tolkar det som att Karin Holmin i sin insändare antyder att en flytt av biblioteket har som främsta syfte att skapa fler kontorsplatser kopplat till en svällande administration. Det är direkt fel. På samma sätt som vi har som mål att minska kommunens lokalytor så har vi också som mål att minska antalet anställda. Ett mål som våra tjänstemän aktivt ska jobba för.

Karin Holmin skriver i sin insändare att tjänstemän tagit sig friheten att göra vinklade undermåliga underlag på eget bevåg och att det gått så lång att det är skäl till uppsägning. Vi har förtroende för våra tjänstemän och tar starkt avstånd från Karin Holmins anklagelser. Vår uppfattning är att tjänstemännen fullgör det uppdrag de har fått från politiken. Nämligen att vi på ett så bra sätt som möjligt ska bli så yteffektiva som möjligt.  Att oppositionen saknar gehör för att en biblioteksflytt inte ska få utredas beror på att vi i styret tycker något annat och har majoritet. Det beror i sin tur på väljarna och inte på tjänstemännen.

Vi har också ett ansvar som politiker att så långt som möjligt vara sakliga. Särskilt innan man går ut i media. Har på senare tid varit några inslag från delar av oppositionen i lokal media med tveksam faktagranskning.

/ Anders Häggkvist (C), Lars Gunnar Nordlander (S), Johan Fredholm (M)

Bild: Arkivbild, fotograf: Morgan Grip