Svar på insändare från Landsbygdspartiet Oberoende Härjedalen om ”Framtidens position”

Dela det här!

Under 2019 har Härjedalens kommun bedrivit ett projekt under namnet ”Framtidens position”. Syftet har varit att öka kunskapen inför hur vi ska hantera frågor som befolkningsökning, kompetensförsörjning och andra framtida utmaningar. Projektet har finansierats av Region Jämtland Härjedalen och med öronmärkta medel från Tillväxtverket.

Det hela har bestått av att forskare med fokus på landsbygdsfrågor har deltagit i möten och workshops runt om i kommunen med t ex Härjedalens ungdomsråd, näringslivsrådet, SFI-grupper och kommunstyrelsen. Det har också producerats ett slutdokument. Där finns bland annat ett antal rekommendationer inför det fortsatta arbetet.

För min egen del tycker jag att det har varit värdefullt att exempelvis få forskarstöd och argument för hur viktigt det är att upprusta Inlandsbanan. Jag tror också att det var nyttigt att från forskarhåll få höra hur farligt det är att vara alltför beroende av en näring, i vårt fall turismen. Projektet gav också en påminnelse om att vi behöver förbereda oss inför klimatförändringarna. Att det inte är vi i Härjedalen som orsakar dem begriper var och en, men konsekvenserna måste vi hantera.

Projektet har givetvis inte gett alla svar utan är ett första steg för att hämta in och förmedla kunskap inför fortsättningen. Nya projekt inom de gröna näringarna och nya sätt att bedriva kollektivtrafik är exempel på vad det arbetas med just nu.

En oppositions plikt är att opponera, något som Landsbygdspartiet Oberoende Härjedalen går in för med liv och lust. Tyvärr går entusiasmen ofta ut över sakligheten, något som märks inte minst när de ger sig på projektet i en insändare. Här försöker man få medborgarna att tro att kommunen betalat 491 000 för att få ett dokument skrivet. I övrigt består inlägget av lösryckta citat, konspirationsteorier och som vanligt upprördhet över att rennäringen nämns på några ställen.

Förslagsvis kan den intresserade medborgaren läsa själv och bilda sig en uppfattning om projektet. Slutdokumentet finns tillgängligt både sammanfattat och i sin helhet på https://kommun.herjedalen.se/omkommunen/framtidensposition.4.ee21ada170f3bb76aa98ad9.html

/ Lars-Olof Mattsson, Ordförande Tillväxtutskottet Härjedalens kommun

Bild: Arkivbild, fotograf: Morgan Grip

Dela det här!