Svar till Lars-Olof Mattsson (M): ”Det började komma önskemål från andra orter”

Vilket konstigt resonemang! Riva en befintlig rastgård för att kommunen inte kan bygga fler?

Så ska vi tydligen jobba i den här kommunen. Se bara på hur man hanterade lekparkerna. Och att skylla på smittan som bröt ut i Norge i samma veva som stängningen, vill vi hävda är ren efterkonstruktion. Beslutet om rivning hade tagits långt innan för att spara en liten summa pengar i ena änden samtidigt som det forsar ut i andra.

Att riva en befintlig rastgård som medborgare önskat och fått uppsatt är ju ett bevis på att vissa politiker absolut inte bryr sig om kommunens invånare och vad de har för önskan. Det var ju inte så att rastgården stod öde, utan den var välbesökt både av ortsbor och turister.

Till sist, så har vi fortfarande inte fått något svar på exakt hur mycket pengar/år rastgården kostade.

/ Maria Nordkvist och Bodil Jonsson,

Liberala hundägare i Härjedalen