Svar till Mattsson om Framtidens position

Dela det här!

Mattson hänvisar till att kostnaden har delats på kommun, regionen och tillväxtverket. Det är medel som skattebetalarna stått för. Med  ett underskott på 1,2 miljarder för regionen skulle det vara naturligt att inte bidra till den här typen av projekt. Kostnaderna för projektet hade gjort större nytta i regionens sjukvårdsverksamhet men även i kommunens äldreomsorg.
Att upprusta inlandsbanan och att det är viktigt behövs knappast någon forskning för att förstå. Är också övertygad om att de flesta förstår att det inte är bra att vara allt för beroende av turistnäringen, även den insikten kommer vi nog fram till utan forskning.
När det gäller klimatfrågan så menar Westholm att vi är på väg mot en fullständig katastrof. Vi behöver ingen domedagspredikan. En konkret fråga att ta itu med är problemet med nutidens alltför höga materiella konsumtion samt behovet av lokal produktion, där kan kommunen agera. Som exempel hade vi ett aktivt arbete för alternativ näringsutveckling genom bland annat fjälljordbruk i det tidigare programmet för Leader Södra Fjällen. Det var tyvärr något som kommunledningen då valde att aktivt motarbeta.
Beklagligt att Mattson anser att vår entusiasm går ut över sakligheten. Men vill man som de styrande lägga skattebetalarnas pengar på hyllvärmare är det ett sätt att flytta fokus från  rapporten som knappast kommer att leda kommunen mot en gyllene framtid. 
Mattsson hänvisar till konspirationsteorier och att vi nämner rennäringen. Mattsson  har svårt att förstå att om ett samhälle ska fungera så konfliktfritt som möjligt är det en bra början att alla medborgare har lika rättigheter och skyldigheter, så är det inte i Härjedalen. Landsbygdspartiet Härjedalen är det enda partiet som på riktigt förespråkar att medborgarna ska ha lika rättigheter och skyldigheter oavsett etnisk och näringstillhörighet. Det är det enda riktiga inför framtiden och i ett demokratiskt samhälle. Den etniskt grundade särlagstiftningen som vi lever under borde i stället avskaffas. 
/ Landsbygdspartiet Härjedalen
Olle Larsson
Billy Anklew
Tommy Lindstedt
Berit Lindstedt
Nils-Olof Friberg
Jonas Lövnord
Bild: Arkivbild, fotograf: Morgan Grip

Dela det här!

Latest posts by Redaktionen (see all)