Tjänstemannastyre i Härjedalens kommun – nu har det hänt igen!

Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.
ANNONS:

Dela det här!

Nu har det hänt igen! Vid Bildningsutskottets sammanträde den 10 september hände det igen det som inte som får hända.

Vid sammanträdet under punkten Information från förvaltningen sa förvaltningschefen:

  • Ni måste besluta idag om en ny ledningsorganisation. Detta enligt direktiv från ledningsgruppen (läs kommunchef).

Sju dagar innan sammanträden så ska vi folkvalda politiker ha tillgång till samtliga handlingar i beslutsärenden. Inför utskottets sammanträde hade vi ledamöter inte fått några underlag/handlingar gällande någon ny ledningsorganisation inom bildningsförvaltningen.

Vi tydliggjorde att inget beslut i frågan kan fattas eftersom det inte fanns några handlingar i ärendet.

Är det så här det ska gå till i vår kommun? Att vi folkvalda politiker ska få direktiv från kommunchefen om och när vi ska fatta beslut och det utan underlag?

Är det demokrati? Vi politiker ska, och får inte låta oss styras av någon tjänsteman. Vi har fått väljarnas förtroende att föra deras talan.

Återigen; Inför beslut så ska vi folkvalda politiker få väl underbyggda underlag/handlingar inkl. kostnadskalkyler så att de beslut som sedan ska fattas blir så kloka som möjligt. De underlagen ska vi ha tillgång till sju dagar före beslutstillfället.

Ytterst handlar det om demokrati och allas vårt ansvar att värna den. Demokrati upprätthålls inte av sig självt. Det är något som vi alla måste kämpa för att bibehålla.

// Karin Holmin (VH), Oppositionsråd, Bengt-Arne (Baben) Persson (L)