Vi ifrågasätter verkligen trafikverkets planer på att raseravägbelysningen i Lillhärdal

ANNONS:

Dela det här!

Vi ifrågasätter verkligen trafikverkets planer på att raseravägbelysningen i Lillhärdal. Väg 573 är redan idag trafikfarlig, trafikeras starkt av tung trafik och saknar helt trottoar eller vägren. Ett tiotal barn bor efter vägen och skall dagligen ta sig till skola och fritidsaktiviteter.

Efter väg 504 bor ungefär lika många barn. De ska i mörker tillsammans med mängder av virkesbilar ta sig till och från skolan. Utan trottoar eller vägren. Just nu i samband med förbättringsåtgärder på vägen är inte den tunga trafiken lika stark, men när vägen blir klar kommer den i gång igen.

Orsaken till det här verkar vara att trafikverket måste byta stolpar. De premierar bilistens säkerhet framför barns, äldres och andra gångtrafikanters. Är det detta som trafikverket menar med sin nollvision.

I brist på förstånd hos trafikverket måste nu kommunen ta sitt ansvar.