Vi känner inte igen oss i beskrivningen av vad som hände på bildningsutskottets möte

Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.
ANNONS:

Dela det här!

Vi känner inte igen oss i Karin Holmins och Bengt-Arne Baben Perssons beskrivning av vad som hände på bildningsutskottets möte i torsdags 10 september 2020 i samband med information om ny organisation för rektorer och bildningsförvaltningen.

Chefen för bildningsförvaltningen informerade om en kommande organisationsförändring. Det framgick tydligt att underlaget var ett arbetsmaterial och bildningschefen meddelade att det är en fråga för bildningsutskottet att fatta beslut om på bildningsutskottets nästa möte 15 oktober 2020 och att handlingarna kommer att vara ledamöterna tillhanda senast en vecka innan mötet.

Vår minnesbild är Karin Holmin under bildningsutskottets möte berömde bildningschefen för bra information och höll med om att det var viktigt att handlingarna kom ut i god tid. Organisationsarbetet kom endast upp under punkten ”information från förvaltningen”. Inte någonstans i handlingarna nämndes att det på sittande möte skulle tas ett beslut.

// Johan Fredholm (M), ordförande bildningsutskottet, Torbjörn Bergman (S), vice ordförande bildningsutskottet, Maj-Britt Halvarsson (C), Lisa Sjelin (C), Leif Nilsson (S)