Vi måste satsa på skolan!

Norra skolan Sveg. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

Barnen, det viktigaste vi har, håller på att överges i skolans värld. Det förekommer mobbing, hot, trakasserier och fysiskt våld bland barnen på skolorna i Härjedalen. Det behövs rastvakter/assistenter som finns ute på raster och som är med på lektionstid i klassrummet för att ge våra barn en trygg och lärorik dag i skolan.

Vid Bildningsutskottets möte november 2019 yrkade Bengt-Arne Baben Persson, Liberalerna att budgetramen skulle utökas med 5 miljoner kronor. Majoriteten i utskottet, Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna, gick helt på Liberalernas förslag.

När det blev skarpt läge i Kommunfullmäktige februari 2020 stod majoriteten EJ bakom sitt tidigare beslut. Det hade funnits pengar till rastvakter/assistenter om budgetramen hade utökats. Nu säger Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna nej till detta. Trots det så har Anders Häggkvist(C), Lars-Gunnar Nordlander(S) och Lars-Olof Matsson(M) gjort ett uttalande i TH den 19 feb 2020 där de säger att vi måste fokusera på skola och omsorg. Gör om, gör rätt.

/ Liberalerna i Härjedalen
Bengt-Arne Baben Persson, Maria Nordkvist och Eva-Britt Boij

(Arkivbild. Foto: Morgan Grip)

Dela det här!

Latest posts by Redaktionen (see all)