98 vindkraftverk får byggas på Åndberget och Skaftåsen i Lillhärdal

Vindpark Töftedalsfjället. Foto: Pressbild/Rabbalshede Kraft

Dela det här!

Nu är det klart att totalt 98 vindkraftverk får byggas på Åndberget och Skaftåsen i Lillhärdal. 57 på Åndberget och 41 på Skaftåsen.

Beslutet om Åndberget vann laga kraft i början av april i år och nu har Mark- och miljööverdomstolen beviljat även projektet på Skaftåsen.

– Det här innebär för de två projekten sammanräknade att en bygdepeng på 2-4 miljoner kr per år kommer att tillfalla Lillhärdalsbygden, säger Bengt Liljemark, ordförande i föreningen Medvind för bygden.

– Tidigare har vindkraftbolaget Arise, som driver Skaftåsen för Bergvik Skogs räkning sagt att man är beredda att starta upp projektet direkt efter ett slutavgörande i domstol.

– Det här innebär bland annat att det kommer att bli en hel del jobb i Lillhärdalsbygden och det kommer också att ge positiva effekter i Sveg, menar Liljemark.

– För Lillhärdal kommer det självfallet att innebära att det äntligen blir lite fart i bygden med arbetstillfällen och positiva effekter för servicenäringen.

Bengt Liljemark säger också att det är upp till kommunen, bygdens näringsliv och föreningsliv att försöka komma överens om vad de 2-4 miljonerna varje år ska användas till. Ett angenämt problem kan man tycka.

Bengt Liljemark, ordförande i föreningen Medvind för bygden hoppas mycket på de beslutade satsningarna på vindkraft i Åndberget och Skaftåsen i Lillhärdal. Foto: Leif Eriksson

Bengt Liljemark, ordförande i föreningen Medvind för bygden hoppas mycket på de beslutade satsningarna på vindkraft i Åndberget och Skaftåsen i Lillhärdal. Foto: Leif Eriksson

Dela det här!