[slb_exclude]

Vill du tycka till - och tala om för andra vad du tycker?

Texterna får vara max 2 000 tecken. Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera texten och att avgöra vilka inlägg som blir publicerade, samt vilken rubrik de publicerade inläggen får.

Insändare får vara underskrivna med signatur men namn, adress och telefonnummer måste alltid bifogas, även om du vill ha signatur i ditt inlägg.

Du får inte använda dig av en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.

Äganderätten till text och bild har du som skribent. Inskickad bild måste vara tagen av dig själv.

Sveg.ses redaktion förbehåller sig rätten att avgöra vilka inlägg som publiceras. Vi kan tyvärr inte återsända insänt material.

Skicka in ditt material till hej@mediamakarnagrip.se Skriv "Insändare Sveg.se" i ämnesraden.

Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Hälso- och sjukvård i Östra Härjedalen

Samarbetsavtalet mellan Härjedalens kommun och Region Jämtland/ Härjedalen är uppsagt. Samarbetet enligt avtalet ska säkerställa tillgång till närvårdsplatser, NÄVA, i Sveg ...
Läs Mer
Särskilt boende i Härjedalens kommun koncentreras till fyra orter. Foto: Morgan Grip

Om Senioren hade legat i Hede eller i Funäsdalen, hur hade ledamöter från västra röstat då?

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars röstade samtliga sex ledamöter från majoriteten (Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet) för en flytt av ...
Läs Mer
Hundrastgården i Sveg monteras ned.

Svar till Lars-Olof Mattsson (M): ”Det började komma önskemål från andra orter”

Vilket konstigt resonemang! Riva en befintlig rastgård för att kommunen inte kan bygga fler? Så ska vi tydligen jobba i ...
Läs Mer
Hundrastgården i Sveg monteras ned.

Svar på insändare från ”liberala hundägare”

Någonstans måste man dra gränsen för vad en kommun ska ägna sig åt. Att driva hundrastgårdar menar vi är en ...
Läs Mer
Hundrastgården i Sveg monteras ned.

Hundtätt utan rasträtt

Enligt Sveriges radio p4 jämtland är Härjedalen den tredje hundtätaste kommunen i Sverige. Trots detta valde Härjedalens kommun att ta bort ...
Läs Mer
Särskilt boende i Härjedalens kommun koncentreras till fyra orter. Foto: Morgan Grip

Återremitterat ärende gällande flytt av Idamic, Miljöenheten och Återbrukspoolen till Senioren i Sveg

Tjänstemannaförslaget gällande flytt av Idamic, Miljöenheten och Återbrukspoolen till Senioren i Sveg återremitterades vid kommunstyrelsen sammanträde den 18 februari.  Halva ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Behövs det timvikarier inom vården i Härjedalens kommun?

De styrande i vår kommun S, C och M verkar inte tycka det eftersom de i slutförhandlingen nu i februari ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Osunt ledarskap

Det är vad många medarbetare i kommunen upplever och pratar om. Att chefer skriker och svär åt medarbetare är helt ...
Läs Mer
Orättvis avgift för väghållning. Foto: Morgan Grip

Svar på insändare ”Orättvis avgift för väghållning”

Härjedalens kommun håller mycket riktigt på med att återlämna skötseln av enskilda vägar till vägarnas ägare och användare. När det ...
Läs Mer
Orättvis avgift för väghållning. Foto: Morgan Grip

Orättvis avgift för väghållning

Vi fast boende i mindre orter i Härjedalens kommun, får nu själva stå för kostnaderna vad gäller väghållningen, på kommunens ...
Läs Mer
Särskilt boende i Härjedalens kommun koncentreras till fyra orter. Foto: Morgan Grip

En förändring på vinst och förlust

För oss folkvalda politiker är det nu aktuellt att ta ställning till och ev. besluta om ett förslag gällande flytt ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Därför behövs öppenhet och transparens vid rekrytering

Nepotism kan vara ett av svenska språkets vackraste ord. För en organisation som våran kommun kan det vara ett av ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Slöseri med skattemedel

Hur kan de styrande politikerna från S, C och M anse att en flytt av biblioteket från Medborgarhuset fortfarande är ...
Läs Mer
Särskilt boende i Härjedalens kommun koncentreras till fyra orter. Foto: Morgan Grip

Hur vill du att Seniorens trygghetsboende ska se ut?

Vi vill ha ett trygghetsboende där det finns tillgång till aktiviteter och socialt umgänge, en matsal där man kan äta ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Huvudfoting

Med allt fler chefer inom kommunen, nya chefsled, lönelyft som inga vanliga dödliga ens kommer i närheten av.  Ja, då ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Svar på replik till Anders Häggkvist

Anders, vi är väl medvetna om att detta bestäms genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, SKR och Kommunal.       ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Anders Häggkvist (C) svarar till Liberalerna

Liberalerna skriver i sin insändare att det är ”de som styr vår kommun” som bestämt att timanställda inte ska få ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Är vi rädda om våra timvikarier i vården?

Strax före jul fick vi som är tillsvidareanställda och de som går på långtidsvikariat inom vård och omsorg i Härjedalens ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Omorganisera Tillväxtavdelningen för Härjedalens bästa

Då vi (Härjedalens kommun) åker hiss nedåt år efter år i Svensk Näringslivs ranking är det dags för en förändring ...
Läs Mer
Norra skolan Sveg. Foto: Morgan Grip

Skolan i Härjedalen

Det finns nog inga frågor som rör upp så mycket känslor hos föräldrar och invånare i en by som när ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Vi känner inte igen oss i beskrivningen av vad som hände på bildningsutskottets möte

Vi känner inte igen oss i Karin Holmins och Bengt-Arne Baben Perssons beskrivning av vad som hände på bildningsutskottets möte ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Tjänstemannastyre i Härjedalens kommun – nu har det hänt igen!

Nu har det hänt igen! Vid Bildningsutskottets sammanträde den 10 september hände det igen det som inte som får hända ...
Läs Mer
Härjedalens kommun och bibliotek. Foto: Morgan Grip

Härjedalen augusti 2020

Med god insyn i den kommunala verksamheten i Härjedalen är vår upplevelse att det är mycket som pågår som lämnar ...
Läs Mer
Sakta ner vid VILTOLYCKOR! Insändare på sveg.se

Sakta ner vid VILTOLYCKOR!

Viltolyckor sker dagligen runt om i Sverige. När Viltolyckor sker så kallas eftersöksjägare ut på plats för att avsluta lidandet för ...
Läs Mer
Svar till Mattsson om Framtidens position

Svar till Mattsson om Framtidens position

Mattson hänvisar till att kostnaden har delats på kommun, regionen och tillväxtverket. Det är medel som skattebetalarna stått för. Med  ...
Läs Mer
Karin Holmin (VH) är nytt oppositionsråd. Foto: Morgan Grip

Min insändare beskriver min syn på uppdrag som förtroendevald politiker

Min insändare handlar inte om förtroende för tjänstemän. Den beskriver min syn på uppdrag som förtroendevald politiker. Vikten av att ...
Läs Mer
Replik på Härjegårdars svar gällande Camp Sveg

Replik på Härjegårdars svar gällande Camp Sveg

Kort replik på insändare från Stig Holm, Ordförande och Hans Heuser, VD i det av Härjedalens kommun helägda fastighetsbolaget Härjegårdar ...
Läs Mer
Svar på insändare från Landsbygdspartiet Oberoende Härjedalen om ”Framtidens position”

Svar på insändare från Landsbygdspartiet Oberoende Härjedalen om ”Framtidens position”

Under 2019 har Härjedalens kommun bedrivit ett projekt under namnet ”Framtidens position”. Syftet har varit att öka kunskapen inför hur ...
Läs Mer
Vi har en majoritet som varken vill eller har förmågan att ta ansvar för sina egna fel och tillkortakommande

Vi har en majoritet som varken vill eller har förmågan att ta ansvar för sina egna fel och tillkortakommande

Härjedalens kommun befinner sig i en svår ekonomisk kris. Vi har en majoritet som varken vill eller har förmågan att ...
Läs Mer
Framtidens position

Framtidens position

Framtagandet av Härjedalens kommuns dokumentet framtidens position har kostat 491 000 kronor. Landsbygdspartiet Härjedalen anser att det är ett onödigt ...
Läs Mer
Svar på insändare av Karin Holmin ang. Camp Sveg

Svar på insändare av Karin Holmin ang. Camp Sveg

Vi håller med om att vi med vår ansträngda ekonomi behöver vara restriktiva och ta kloka investeringsbeslut. Att bostadsbolaget till ...
Läs Mer
Klart med ny krögare i Camp Sveg – I juli öppnar Mannes restaurang. Foto: Morgan Grip

Kommentar till Karin Holmins insändare i TH och på Sveg.se den 15 april

Karin Holmin anger i sin insändare i TH och på Sveg.se den 15/4, citat: ”Investeringen kommer, enligt uppgift, att minska ...
Läs Mer
Härjedalens kommun och bibliotek. Foto: Morgan Grip

Att ta ansvar – vi politiker ska inte fatta beslut utan kompletta underlag

Rådande läge i världen, i Sverige och här hos oss i Härjedalen medför att vi alla behöver fundera över vad ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Kommunutredningen är presenterad

Regeringens kommunutredning är nu efter tre års arbete klar och presenterad. Experter och representanter från alla riksdagspartier är klara med ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Svar till Vox Humana om feriejobb

Att det finns mindre pengar till feriejobb under 2020 är en konsekvens av den budget som kommunfullmäktige antagit. Vi kan ...
Läs Mer
Norra skolan Sveg. Foto: Morgan Grip

Svar till Liberalerna om skolan

Vi i S, C, M, omfördelar via politiska ställningstaganden medel till våra kärnuppdrag, skola och omsorg. Efter noga överväganden och ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Feriejobb för ungdomar i Härjedalen

Vid kommunledningsutskottets (KLU: s) sammanträde den 26 februari presenterades ett förslag gällande feriejobb för ungdomar. Förslaget, som ska beslutas av ...
Läs Mer
Norra skolan Sveg. Foto: Morgan Grip

Vi måste satsa på skolan!

Barnen, det viktigaste vi har, håller på att överges i skolans värld. Det förekommer mobbing, hot, trakasserier och fysiskt våld ...
Läs Mer
Fort och fel – I Härjedalens kommuns politiska ledning verkar det för tillfället råda en iver att göra fel

Fort och fel – I Härjedalens kommuns politiska ledning verkar det för tillfället råda en iver att göra fel

I Härjedalens kommuns politiska ledning verkar det för tillfället råda en iver att göra fel. Visst, vi har en politisk ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Snöröjningen i Härjedalen

Kommunalskattens medelvärde (kommun plus region) uppgår 2019 till 32,19%. I Härjedalen är siffran 34,17% viket innebär att vi knappast kan ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Framtidstro

Har Härjedalen potential att bli Sveriges bästa kommun att bo, leva och verka i, besöka och gärna återkomma/flytta till? En ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

INSÄNDARE: Att vi i Härjedalen numera sannolikt har en av rikets mest inkompetenta kommunledningar är ett faktum som knappast kan förvåna någon

Att vi i Härjedalen numera sannolikt har en av rikets mest inkompetenta kommunledningar är ett faktum som knappast kan förvåna ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Härjedalens kommun, en arbetsgivare som inte värdesätter alla sina medarbetare

Att man trivs på sin arbetsplats är enormt viktigt och även att man får vara delaktig i vad som gäller/händer ...
Läs Mer
Våra polisresurser behöver stärkas i Härjedalen

Våra polisresurser behöver stärkas i Härjedalen

Våra polisresurser behöver stärkas i Härjedalen och i hela vårt län. Hur ska våra poliser kunna göra ett bra jobb ...
Läs Mer
Mejla din till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare sveg.se” i meddelandefältet. Insändare kan innehålla en bild. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material. Om du skriver du under med signatur måste redaktionen ha ditt riktiga namn.

Att jobba åt Härjedalens kommun är det att vandra på en stig av rosor, eller en stig full med risbuskar och taggtråd?

Vi som skriver detta har jobbat inom vård och omsorg i många år och vi kan inte minnas att det ...
Läs Mer
Gör lekparkerna värda namnet lekpark

Gör lekparkerna värda namnet lekpark

I juni 2015 la Liberalerna i Härjedalen en motion om upprustning och förnyelse av våra lekparker i kommunen, vår motion ...
Läs Mer
Ta bort heltidsuppdraget som kommunchef i Härjedalen

Ta bort heltidsuppdraget som kommunchef i Härjedalen

Utifrån kommunens storlek och det ansträngda ekonomiska läget så föreslog Vox Humana i maj 2019 i en motion till kommunfullmäktige ...
Läs Mer
Härliga Härjedalen eller Härjade Härjedalen?

Härliga Härjedalen eller Härjade Härjedalen?

Så här ser det tyvärr ut längs de flesta skogsbilvägar runt Sveg. Det står utbrända eller slaktade bilar ute på skogen ...
Läs Mer

DEBATT: Mattsson (M): Det blir några magra år framöver

Här kommer något främst tänkt för härjedalsboende. Vi politiskt aktiva måste försöka kommunicera med medborgarna på ett tydligare sätt. En ...
Läs Mer

Hej bästa Sveg! Vilken levande köping!

I dag skulle jag till hälsocentralen hos er för att ta, för mig, viktiga prover. Jag hittade inte dit och ...
Läs Mer
Karin Holmin, Vox Humana. Foto: Morgan Grip

Rätt förutsättningar = nyckeln till framgång!

I min tidigare insändare ” Höj grundbemanningen och sänk heltidsmåttet” beskrev jag kopplingen mellan ledningens tänk och en organisations prestation ...
Läs Mer
Karin Holmin (VH). Foto: Morgan Grip

Höjd grundbemanning och nytt heltidsmått!

För att arbetsgivare inom offentlig verksamhet ska klara av att möta medborgarnas behov av vård och omsorg, både nu och ...
Läs Mer
Det verkliga problemet är att det inte finns någonstans att slänga hushållssopor

Det verkliga problemet är att det inte finns någonstans att slänga hushållssopor

Visst är det så att det inte har fungerat så bra med tömningen av behållarna på återvinningsstationen. Men det verkliga ...
Läs Mer
Vindkraft. Foto: Morgan Grip

Inser nu med fasa att man försöker göra ”Härliga Härjedalen” till ”Förfärliga Härjedalen”!!!

Är i grunden ingen infödd Lillhärdalsbo, men har tillbringat många somrar, faktiskt 25 år i Östansjö och det har alltid ...
Läs Mer
Har Sveg blivit kallare? Jag skulle vilja veta var avläsningsstationen för temperaturen ligger i Sveg.

Har Sveg blivit kallare? Jag skulle vilja veta var avläsningsstationen för temperaturen ligger i Sveg.

Jag skulle vilja veta var avläsningsstationen för vädret och temperaturen ligger i Sveg. Det känns som Sveg blivit minst 10 ...
Läs Mer
Arkivbild. Foto: Morgan Grip

Stoppa omedelbart planerna på att göra om Fjällglimten i Vemdalen, Mobacka i Lillhärdal och Senioren i Sveg (befintliga äldreboenden) till ”vanliga lägenheter”!

Min uppmaning ovan att stoppa det tidigare politiska beslutet att ta bort de särskilda boendena Fjällglimten, Mobacka och Senioren skrev ...
Läs Mer

Nu ska jag berätta hur det är sitta mellan två myndigheter

Hej vill passa på önska alla en trevlig jul och gott nytt år till Alla i härjedalen. Nu ska jag berätta ...
Läs Mer
Arkivbild. Foto: Morgan Grip

Gemenskapen som försvann

Varför inte behålla matsalarna på våra serviceboenden öppna här i Härjedalen. Det är trevligare att gå ner i en matsal ...
Läs Mer
© Foto: Morgan Grip

Härjedalens framtid hänger på E45:an

Just nu pågår en process som kommer att få avgörande konsekvenser för livet i Härjedalen. Det gäller frågan om den ...
Läs Mer
Ska vi vänta tills det sker en olycka? Eller ska vi göra något åt barnens skolvägar nu!

Ska vi vänta tills det sker en olycka? Eller ska vi göra något åt barnens skolvägar nu!

Hur ser barnens skolväg ut i Sveg? Bedrövlig tycker vi i Liberalerna. Ta Ulvkälla som exempel. Den ena vägen till ...
Läs Mer

Konstruktivt samarbete eller sabotagepolitik i Härjedalen?

Det finns idag ingen klar politisk majoritet i Härjedalen. Nuvarande styre i kommunen sker via en ”minoritetsregering” som är beroende ...
Läs Mer

Härjedalspartiet går till val som Landsbygdspartiet Härjedalen

Härjedalspartiet går ihop med Landsbygdspartiet för att det är ett parti som arbetar för utvecklingen av landsbygden och driver frågor ...
Läs Mer
Högerregeln?

Högerregeln?

Hur står det till med trafikkunskaperna för många av er? Jag åker ofta på vägen bakom Myrgränd som går ut mot ...
Läs Mer
Tack för fina blomsterarrangemang

Tack för fina blomsterarrangemang

Jag skulle vilja uppmärksamma människorna bakom de vackra blomsterarrangemang som prytt Sveg under hela sommaren och som fortfarande står sig ...
Läs Mer
Lägre kostnad och bättre infrastruktur för alla

Lägre kostnad och bättre infrastruktur för alla

Med stort intresse och engagemang följer vi debatten om framtiden för Svegs flygplats. Tack vare Hedlanda flygplats, upptäckte vi Härjedalen ...
Läs Mer
Alla ska få sin chans att dra sitt strå till stacken

Alla ska få sin chans att dra sitt strå till stacken

Att vara arbetslös i sveg har inga som lyssnar till individens behov man blir bortkopplad. Av ett system som ska ...
Läs Mer
Var får kommunen bäst avkastning?

Var får kommunen bäst avkastning?

En investering som inte bär sig och ger för dålig avkastning skulle i näringslivet läggas ner eller omlokaliseras omedelbart. Hur ...
Läs Mer
Satsa rätt, satsa på Härjedalen Sveg Airport

Satsa rätt, satsa på Härjedalen Sveg Airport

Återigen har frågan blossat upp. Vart ska flygplatsen i Härjedalen ligga? Mitt svar: den ligger redan precis utanför Sveg. Härjedalen ...
Läs Mer
E45, Sveg. Foto: Morgan Grip

En uppgraderad infrastruktur är viktig för att stärka attraktions- och konkurrenskraften i Härjedalen

I Härjedalens kommun är avstånden stora. En bra infrastruktur är därför en viktig förutsättning för en bra tillgänglighet, goda möjligheter ...
Läs Mer
Människorna är nästan osynliga – Vad hände?

Människorna är nästan osynliga – Vad hände?

Vad hände? Själv tillhör jag en mellangeneration, En av dom som flyttade härifrån och sedan kom hem igen – till ett ...
Läs Mer
Munkavlar – eller inte?

Munkavlar – eller inte?

Att överhuvudtaget gå ut med ett sådant åläggande från HR- chef (personalchefen) till personalen är helt förkastligt. I tidningen Dagens ...
Läs Mer
Vilket intryck Sveg visar alla turister!

Vilket intryck Sveg visar alla turister!

Alltid detsamma vid regn eller snösmältning! Alltid stora hål i vägarna med vattensamlingar även på trottoarer där folk skall hoppa over ...
Läs Mer
Bedrövligt att det ska behöva se ut så här i naturen

Bedrövligt att det ska behöva se ut så här i naturen

Någon eller några tagit sig friheten att göra en stor hög med allehanda skrot vid Svegssjön. Förvisso har man åtminstone ...
Läs Mer
Mats vill uppmärksamma sina professionella kollegor på Hälsocentralen i Sveg

Mats vill uppmärksamma sina professionella kollegor på Hälsocentralen i Sveg

När tankarna tänkt klart och man får se att Svegs Hälsocentral inte alls nämns i massmedia angående den tragiska bussolyckan ...
Läs Mer
Projekt Örndalen resort = Näringslivsutveckling = Befolkningsutveckling

Projekt Örndalen resort = Näringslivsutveckling = Befolkningsutveckling

Vi vill med denna insändare påpeka och synliggöra vikten och värdet av Projekt Örndalens tillkomst. Vi tror att Örnar flyttar ...
Läs Mer

Vi ifrågasätter verkligen trafikverkets planer på att raseravägbelysningen i Lillhärdal

Vi ifrågasätter verkligen trafikverkets planer på att raseravägbelysningen i Lillhärdal. Väg 573 är redan idag trafikfarlig, trafikeras starkt av tung trafik ...
Läs Mer

Tack Du sympatiske busschaufför!

Jag var med på inlandsbanetåget från Mora till Östersund för några veckor sedan då vi fick avbryta resan vid Emådalen ...
Läs Mer

Stängda restauranger lägger sordin på studentfirandet

När studenten kommer vill alla studenter självklart fira att de klarat tre slitsamma år på gymnasiet. Men för studenterna i ...
Läs Mer

Ideella eldsjälar – ett utdöende släkte(?)

Vad gör ni med er fritid? Sitter ni i soffan och tittar på något värdelöst TV-program, samtidigt som ena handens ...
Läs Mer

Vilken hastighet är det egentligen som gäller vid vägarbetet vid Överbergs västra utfart?

Vi åker dagligdags Remmet Sveg och lyckas inte räkna ut hur det är tänkt med skyltningen vid vägarbetet vid Överbergs ...
Läs Mer

Samarbete har tydligen inte samma betydelse i Hede som för oss i Lillhärdal

”Ingrid Hedmark undrar uppgivet vad publiken vill ha för artister och efterlyser samtidigt mer samordning mellan orterna i Härjedalen för ...
Läs Mer
[/slb_exclude]