Vill du tycka till – och tala om för andra vad du tycker?

Sveg.ses redaktion förbehåller sig rätten att korta och redigera texten och att avgöra vilka inlägg som blir publicerade, samt vilken rubrik de publicerade inläggen får.

Insändare får vara underskrivna med signatur men namn, adress och telefonnummer måste alltid bifogas, även om du vill ha signatur i ditt inlägg.

Texterna får vara max 2 000 tecken. Du får inte använda dig av en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.

Äganderätten till text och bild har du som skribent. Inskickad bild måste vara tagen av dig själv. Om bild saknas förbehåller vi oss rätten att publicera passande arkivbild till insändaren.

Skicka ditt material till hej@mediamakarnagrip.se. Skriv ”Insändare Sveg.se” i ämnesraden. Vi kan tyvärr inte återsända insänt material.


1 2 4