Ny lön för kommunanställda

Inom offentlig verksamhet är det politiker som styr och fattar beslut. Tjänstemännens uppgift är att verkställa de politiska besluten.

Vi har idag den 7 september anmält ett ärende till kommunstyrelsen den 20 september gällande utbetalning av ny lön för samtliga kommunanställda. En ny lön som gäller retroaktivt från och med april 2023.

Vi kommer vid kommunstyrelse sammanträdet att yrka på att ny lön och retroaktiv löneökning ska utbetalas till samtliga kommunanställda den 27 oktober. Det är både oacceptabelt och respektlöst gentemot medarbetarna att de ska tvingas vänta till den 22 december.

Det finns, enligt oss, inget hållbart argument för att det skulle ta ytterligare mer än tre månader för Härjedalens kommun innan utbetalning sker. För varje månad som går innan ny lön är klar, kommunicerad och utbetald så förlorar medarbetarna också pengar vid sjukdom, vård av barn mm eftersom den ersättningen utgår ifrån den gamla lönen, inte den nya.

Om en majoritet av kommunstyrelsens ledamöter delar vår uppfattning i frågan och fattar beslut om en tidigareläggning av utbetalning så är det sen upp till ansvariga tjänstemän att se till att beslutet verkställs.

Karin Holmin, Oppositionsråd, (Vox Humana)
Bengt-Arne Baben Persson, (Liberalerna)
Jeannette Ek, (Vänsterpartiet)
Margareta Persson-Mahmoud, (Kristdemokraterna)
Eva-Britt Boij, (Liberalerna)
Maria Nordkvist, (Liberalerna)
Maria Ekelund, (Vox Humana)
Billy Anklew, (Sverigedemokraterna)
Ted Länsberg, (Sverigedemokraterna)
Jan Johansson, (Sverigedemokraterna)