Svar till Karin Holmin angående Äldreplanen från Anders Häggkvist, ordförande i socialutskottet

Äldreplanen som har sikte från nu till 2035 har initialt förberetts med workshops för anställda, chefer, Härjedalens Råd för Pensionärer och funktionshindrade HRPF, ordinarie och ersättare politiker i socialutskottet.

Löpande har HRPF haft äldreplanen uppe i möten i HRPF rådet. Tidsplanen förlängdes dessutom efter önskemål från rådet.

Alla har haft möjligheten att lämna idéer och synpunkter. Det har funnits information på kommunens hemsida FB mm.

Vi har också för att fler ska upptäcka möjligheten som informationskanal använt oss av HRPF. Där bla oppositionsrådet och representanter för ingående intressen haft möjlighet att sprida det ut i sina egna organisationer.

Har ändå förståelse för att information kanske inte nått ut till alla.

Men jag höjer på ögonbrynen när Karin Holmin som ledande politiker, KS ledamot och f.d. oppositionsråd inte tagit del av den information som levererats på kommunens hemsida. Tycker att det är lågt att skylla sina egna tillkortakommanden på andra.

I texten skriver du att du också blir överraskad över att det fanns val mellan att lägga ner skolor eller äldreboenden.

Återigen förbryllande. Beslutet om att lägga ner Mobacka, Senioren, och Fjällglimten arbetades fram i början av mandatperioden 2014 där Vox Humana själv var med och styrde. Beslut togs sen av enhälligt KF 2015.

Fanns då en samsyn i politiken att det var nödvändigt med strukturomvandling för att komma in i långsiktig ekonomisk ram. Alternativet att hitta de drygt 10 miljonerna var att förändra skolstrukturen. Konstaterar än en gång att oppositionen saknar helhetssyn på hur resurser i vår kommun ska räcka till.

Själva verkställigheten av själva omstruktureringen fick nuvarande styre ta tag i under denna mandatperiod. Och i den processen har bla Holmin vid ett flertal till fällen populistiskt ”strött salt i såren”.

/ Anders Häggkvist (c) ordförande socialutskottet