Därför har vi beslutat om en gratifikation

Vi har i onsdags tagit beslut om en gratifikation på 2000 kr per anställd. Det gör vi för att vi tycker att personalen ska har ett tack för sina insatser under pandemin och också för att ge en möjlighet att starta om på arbetsplatserna efter pandemin. Pengarna riktas till varje enhet och personalen bestämmer hur de ska använda den pott som uppstår.

Redan före beslutet har det kommit synpunkter på att gratifikationen är felkonstruerad och framförallt orättvis, eftersom fler än vård- och omsorgspersonal omfattas. Vi har haft dessa synpunkter med oss inför beslutet. Vi tycker även efter att ha funderat på saken att konstruktionen är bra. Att, som oppositionen ville, ge ett presentkort på 500 kr till var och en tror vi är ett sämre alternativ.

Några har tydligt framfört att gratifikationen bör ges enskilt för att de anställda inom vård och omsorg är less på att umgås med sina kollegor efter att ha slitit på varandra under pandemin. Det är precis därför vi tror att det här är det bästa alternativet, därför att det ger arbetsgrupperna möjlighet att göra något helt annat tillsammans i en tid när de av naturliga skäl är lite less på varandra. För andra arbetsgrupper är det tvärt om så att de varit avskilda från varandra till följd av pandemin, då ges här möjlighet att hitta tillbaka som arbetslag igen.

Det är viktigt att komma ihåg att vi ger den här gratifikationen till våra anställda i sina roller som anställda, inte som privatpersoner. Vi tycker därför inte att det är konstigt att gratifikationen riktas mot arbetsplatserna istället för till varje individ. Vi var tidigt ute med att det var viktigt att fånga upp de som upplevt den största pressen under pandemin. Det tycker vi fortfarande, det är därför vi har landat i att alla anställda omfattas. Just för att inte tappa bort någon grupp, vilket är lätt hänt när det ska begränsas. Dessutom är vi inte intresserade av att understödja den polarisering som råder, inte minst på sociala medier, där olika arbetsgrupper i kommunen ständigt ställs mot varandra. De anställda må ha olika arbetsuppgifter, men är alla anställda i kommunen och bidrar till att lösa kommunens totala uppgift. Det förhållningsättet är, tycker vi, viktigare än att några anställda får känna ett större värde i gratifikationen om andra blir uteslutna.

Slutligen kan dessa 2000 kr per anställd ses som en möjlighet eller ett problem. Det valet gör varje anställd. Det är vår förhoppning att flertalet tar tillfället i akt att se det som en möjlighet. Gör något trevligt det är ni väldigt väl värda.

Lars Gunnar Nordlander (S)
Anders Häggkvist (C)
Johan Fredholm (M)

Bild: Arkivbild Foto: Morgan Grip