Oppositionens roll

Oppositionens roll i en demokrati är att kritiskt granska styret samt att formulera, och erbjuda medborgarna, politiska alternativ. En legitim (lagenlig) opposition är en grundläggande förutsättning för en fungerande demokrati.

Vi kommer fortsatt att verka för öppenhet och transparens i vår kommuns politiska beslutsprocess. Medborgarna ska kunna vara trygga i att de informeras om aktuella planer och förslag innan beslut tas. Lokal politik handlar om människors vardag här i Härjedalen. En vardag som behöver fungera för alla oavsett var i kommunen man bor.

Vi i vår oppositionsgrupp kommer aldrig att kritisera hur andra politiker eller politiska partier utformar sina insändare, debattartiklar eller annonser. Det vore ett brott mot en av Sveriges grundlagar.

Tack för det här året och för förtroendet som vi fick vid årets kommunval. Vi ökade från fem till åtta mandat i kommunfullmäktige. Ett förtroende som vi med stor ödmjukhet och respekt kommer att förvalta på bästa sätt.

Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Bengt-Arne” Baben” Persson Oppositionsråd (L)
Jeannette Ek (V)
Margareta Mahmoud Persson (KD)
Karin Holmin (Vox Humana)