Förtroendet för kommunchefen är förbrukat

”Tillbud om misshandel”. Så skriver medarbetaren som blev slagen av sin chef i mejl till kommunchefen den 28 februari.

I samma mejl framgår att medarbetaren även skrivit en tillbudsrapport om händelsen. Av utredningen som vi politiker tagit del av framgår att kommunchef fick information om händelsen först den 22 mars.

Trots allt som framkommit, de beslut och de negativa konsekvenser som den utdragna, och enligt oss, helt felaktiga hanteringen av ärendet medfört så ställde vi igår frågan till den politiska ledningen i Härjedalens kommun om de har fortsatt förtroende för kommunchefen. Svaret var ett tydligt JA från socialdemokraterna, centerpartiet och moderaterna.

Förtroendet från vår sida är förbrukat.

/ Karin Holmin, Oppositionsråd (Vox Humana), Bengt-Arne Baben Persson (L), Jeannette Ek (V), Bo Danielsson (V), Margareta Persson-Mahmoud (KD), Eva-Britt Boij (L), Maria Ekelund (VH), Maria Nordkvist (L), Ted Länsberg (SD), Billy Anklew (SD), Jan Johansson (SD), Roland Persson (VH)