Nu har det som inte fick hända hänt – demensavdelningar avvecklas

Nu har det som inte fick hända hänt. Demensavdelningarna i både Hede och Funäsdalen* avvecklas. Socialutskottet beslutade den 25 oktober om en omställning av Hedegården. En omställning som enligt beslutet bl.a. innebär att de 6 lägenheterna på demensboendet Loftet görs om till kontorsarbetsplatser.

I ärendebeskrivningen (underlag för beslut) framgår ingenting om hur behoven hos personer med olika former av demensproblematik i Hede/Vemdalsområdet ska tillgodoses. Det finns behov av en långsiktig lösning för särskilt boende för att möta framtida behov står det i underlaget. Vad händer med allas behov här och nu?

Enligt Anders Häggqvist (C) verkar den enklaste lösningen för de som har behov av specialiserad demensvård i fortsättningen vara att de erbjuds platser endast på ett ställe. Det stället verkar vara i Sveg.

Enklast för vem? För personerna själva? För deras anhöriga och närstående? För medarbetarna som valt att vidareutbilda sig inom demensvård? De kanske bor i Funäsdalen eller i Hede, blir de förflyttade till Sveg?

Antalet platser inom särskilt boende har minskat i och med försäljning och avveckling av boenden i Vemdalen, Sveg och Lillhärdal. Nu, utifrån beslut i socialutskottet, finns inte längre några demensboendeplatser kvar i västra Härjedalen. Är borttagande av boendeplatser rätt sätt att möta behov hos tex. personer som är 85 år och äldre i Härjedalen? De är den grupp som ökar mest i antal och faktiskt i stort sett fördubblas mellan åren 2022 till 2035.

När det inte längre fungerar att bo hemma för personer med en demenssjukdom är det viktigt att det finns särskilda demensboenden att flytta till. Specialiserad demensvård med bra, trygga och attraktiva boendeplatser måste finnas i hela Härjedalen.

Det är Fullmäktige som beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Se Kommunallagen 5 kap.1–2§. Att avveckla demensavdelningar, den här gången i Funäsdalen och Hede, anser Vox Humana är av större vikt för medborgarna. Det är en fråga för fullmäktige att ta ställning till och inte för ett utskott.

/Karin Holmin, Vox Humana

*Enligt uppgift så är demensavdelningen på Fjällsol i Funäsdalen redan tömd.