Behålla eller sälja Härjedalens kommuns aktier i Härjeåns Kraft AB?

Att den här frågan uppkommit beror på att ett investeringsbolag, Locus Energy AB, själva hört av sig till kommunen under försommaren 2023 och visat sitt intresse för köp av kommunens aktier i Härjeåns med ett bud på 300 miljoner.

Vi är mycket stolta och glada över kommunens mångåriga ägande i Härjeåns. Att inneha 26 000 aktier (33,5%) i ett komplett energibolag idag, år 2024, är otroligt värdefullt och en stor tillgång. En tillgång som bara kommer att öka i värde.

I pågående klimatomställning spelar elektrifieringen en mycket stor och avgörande roll. Efterfrågan på el kommer att öka i allt snabbare takt. Och med den lönsamheten i elbolag/energibolag. En fortsatt positiv värdeutveckling är att vänta och med den ökade vinster och aktieutdelningar.

Samtliga politiska partier i Härjedalen har tagit del av rapporten; Värdering Härjeåns Kraft AB, som gjorts av Advise. I rapporten framgår bl.a. att genom Härjeåns Nät AB säkerställs elkundernas behov av kraft, ljus och värme. Bolaget tryggar elleveranser till över 28 000 elnätskunder i kommunerna Härjedalen, Ånge, Bräcke, Ragunda, Berg och Sundsvall. Elnätet har idag ett återanskaffningsvärde på 4,3 miljarder som förväntas öka till 5,3 miljarder år 2027 som en följd av omfattande planerade investeringar i anläggningen.

Ovanstående, som enbart beskriver delar av ett av Härjeåns dotterbolag/affärsområden, säger mycket om värdet och betydelsen av ett ägande i ett komplett energibolag.

Härjedalens kommun måste inte sälja aktieposten i Härjeåns för att klara av upprustning av kärnverksamheternas lokaler, exempelvis skolor och äldreboenden. Kommunen har det kapital och de lånemöjligheter som krävs för att klara detta.

Vi ser enbart fördelar med Härjedalens kommuns ägande av de 26 000 aktierna i Härjeåns. Betydelsen av innehavet går det inte att sätta ett pris på. Det handlar bl.a. om lokala arbetstillfällen (idag arbetar 149 personer inom Härjeåns koncernen) och att tillsammans med huvudägaren Herrfors fortsätta att driva tillväxt och utveckling i Härjedalens kommun med det inflytande och den påverkansmöjlighet som kommunens aktiepost och de två ordinarie platserna i Härjeåns styrelse medför.

Vi är helt emot en försäljning av kommunens aktier i Härjeåns!

/ Karin Holmin, Oppositionsråd (Vox Humana), Bengt-Arne Baben Persson (Liberalerna), Jeannette Ek (Vänsterpartiet), Margareta Mahmoud Persson (Kristdemokraterna)