Vem bryr sig om vårdpersonalen i Härjedalens kommun?

Härjedalens kommun har under många års tid använts sig av uttrycket ”passar det inte så kan man söka ett annat jobb”, när det gäller vårdpersonalens missnöje med schema, arbetsmiljö mm.

Nu händer det. Vårdpersonalen söker sig till andra yrken, arbetsplatser och även andra kommuner. Det har kommit till vår kännedom att ett drygt 20-tal undersköterskor och sjuksköterskor har eller är på väg att avsluta sina tjänster i kommunen.

Vad görs för att hålla kvar kompetensen som dessa personer besitter?
Försöker man förändra något för att få dessa personer att stanna?

  • Nu är det dags att börja lyssna på personalen!
  • Det är dags att se över scheman och låta personalen vara delaktiga i det.
  • Det är dags att se över löner.
  • Det är dags att se över arbetsmiljön.
  • Det är dags att se över ledningen och enhetschefernas kompetens.
  • Snart är det för sent och vem ska ta hand om våra äldre då?
  • Gör om, gör rätt!

Liberalerna i Härjedalen
Eva-Britt Boij
Maria Nordkvist
Carina Larsson
Mauritz Nordkvist
Bengt-Arne Baben Persson, Oppositionsråd