Vad gör vi för våra ungdomar

Våra ungdomsgårdar i Härjedalen har begränsade öppettider. Ingen av våra ungdomsgårdar har öppet på lördagar och vissa, tex Sveg har bara öppet varannan fredag, är det bra?

NEJ inte med tanke på att det kan vara upp till ca 100 ungdomar på fredagarna på ungdomsgården iSveg.  Ska inte våra ungdomar få möjlighet att vistas på sina ungdomsgårdar på helgkvällar?

Vi tror att det är bra om ungdomsgårdarna har öppet varje fredag och lördagskväll, detta för att ge våra ungdomar en bra plats att umgås på, med trygga vuxna som stöd.

/ Eva-Britt Boij, Maria Nordkvist, Liberalerna i Härjedalen