Skolbibliotek, vara eller inte vara?

Vara kvar! tycker vi Liberaler i Härjedalen. Skolbiblioteken är en viktig samlingspunkt både för att kunna plugga i lugn och ro och få hjälp av personal med att hitta rätt böcker för sin skoluppgift eller få hjälp med att hitta böcker som stimulerar till läsande på fritiden.

Biblioteket är även en lugn och trygg plats där kreativitet, läsande och kunskap får gro, detta är viktigt med tanke på att vi befinner oss i en läskris där fysiska böcker blir mer och mer bortprioriterade för mobiler, plattor, datorer och allt som finns i dem.

Regeringen har lagt ett förslag att ändra skollagen så att elever ska få tillgång tillbemannade skolbibliotek och det föreslås att träda i kraft 2025. Vi Liberaler hoppas att detta förslag går igenom.

Liberalerna i Härjedalen

Eva-Britt Boij, Maria Nordkvist, Bengt-Arne Baben Persson, Per Roslund, Carina Larsson, Mauritz Nordkvist, Kerstin Weimer, Bodil Jonsson