Avveckling av förskola, fritidshem och grundskola vid Furulundsskolan i Lillhärdal

Vid bildningsutskottets sammanträde den 14 september hade vi politiker att ta ställning till ett tjänstemannaförslag gällande en avveckling av förskola, fritidshem och grundskola vid Furulundsskolan i Lillhärdal.

En avveckling som enligt förslaget ska vara genomförd från och med höstterminens start 2024.

I Lillhärdal kommer elevantalet att vara i stort sett oförändrat fram till läsåret 25/26. Personal, bybor m.fl. har framfört ett förslag om en respit på två år innan ett ev. beslut om avveckling tas.

Undertecknad yrkade att ärendet skulle utgå och att Lillhärdal skulle få respiten på två år. En respit för att ges möjlighet att tillsammans med alla i bygden genom bl.a. den lokala utvecklingsplanen som är på gång vända trenden med minskat elevantal.

Ett yrkande som vid omröstning fick stöd av Per-Anders Tapper (Härjedalspartiet).

Mitt yrkande röstades dock ner av moderaterna och centerpartiet (socialdemokraterna hade ingen representant med vid mötet). Beslutet blev att tjänstemannaförslaget i dess nuvarande form går vidare till kommunstyrelsen den 19 oktober för ställningstagande och beslut.

Mitt yrkande stöds också av övriga oppositionspartier i Härjedalen (Liberalerna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna).

Karin Holmin, Oppositionsråd (Vox Humana)