Administrationen för LSS och äldreomsorgen i Sveg flyttar

Foto: Morgan Grip

Dela det här!

Från måndag den 14 oktober finns administrationen för LSS funktionsstöd och äldreomsorgen östra Härjedalen på Svegsmon i Sveg. Ny besöksadress blir våning 4 på Hälsocentralen.

På den nya adressen finns administrationen för LSS funktionsstöd.

Dela det här!