Bemanningsenheten inom socialförvaltningen avvecklas

– Vi kommer fortfarande att ha utmaningar med rekrytering, tydligare ledarskap samt med kostnaderna men vi tänker om, vi tänker nytt och vi tänker lösningar på problemen, säger t.f. socialchef Justin Cruseman. Foto: Morgan Grip

Dela det här!Vid socialnämndens sammanträde i tisdags presenterade socialförvaltningen ett förslag till nedläggning av bemanningsenheten inom socialförvaltningen. Ett förslag som man också tog beslut om att godkänna.

– Efter tio år med bemanningsenheten i socialförvaltningen kan vi konstatera att vi inte har lyckats leva upp till ambitionerna som fanns när enheten startades upp, säger t.f. socialchef Justin Cruseman.

Syftet med bemanningsenheten var att underlätta personalrekryteringen inom vård och omsorg, behålla kompetent personal samt att frigöra tid för chefer att aktivt arbeta med ledarskapsfrågor. Målet var att sänka kostnaderna för övertid, erbjuda heltidsanställningar, centrera all personalrekrytering, skapa en trygg och bra arbetsmiljö med introduktion för vikarier samt ett tydligare ledarskap.

– Vi lyckades att nå målet med att erbjuda heltidsanställningar men vi misslyckades med de övriga målen.

Man är fullt medveten om att beslutet inte löser de utmaningar som finns, men inser också vikten av nytänkande inför framtiden.

– Vi kommer fortfarande att ha utmaningar med rekrytering, tydligare ledarskap samt med kostnaderna men vi tänker om, vi tänker nytt och vi tänker lösningar på problemen.

Inför sommaren 2017 kommer man att samverka med enhetschefen för bemanningsenheten och områdescheferna för att säkerställa en god sommarrekrytering och sommarplanering. Varje område har också tagit fram en plan inför avvecklingen av bemanningsenheten och kommer att arbeta strukturerat för att få en bra övergång.

– Vi tackar Christina Christensen som tillsammans med kollegor startade bemanningsenheten 2007. Tillsammans har de hållit ihop bemanningsenheten i Härjedalen, trots de utmaningar som uppdraget har inneburit. Deras kompetenser och erfarenheter från de här tio åren kommer att vara avgörande för hur vi tacklar våra gemensamma utmaningar i framtiden, säger Justin Cruseman.

I dagsläget är inga varsel eller uppsägningar av poolanställda i bemanningsenheten aktuella.

Dela det här!