Bygget av ett nytt elevhem är igång

Dela det här!Nu har Härjegårdar påbörjat byggandet av ett nytt elevhem i korsningen Byvallsvägen-Sörgårdsgatan i Ulvkälla.
Ett projekt som går löst på 14,6 miljoner kr och där Härjegårdar får 2,6 miljoner i investeringsstöd varför den egna kostnaden blir 12 miljoner.

– Det handlar om ett hus med 20 lägenheter som är på cirka 27 kvadratmeter vardera, säger Härjegårdars vd Stig Holm.

Lägenheterna inrymmer kök och ett rum, som är modernt utrustade med kyl, frys, spis, tvättmaskin m.m. Och badrum med dusch. Dessutom ska ett fristående lägenhetsförråd byggas.

– Huset byggs i två plan och värms upp med värmepump (bergvärme). Huset kommer även att förses med solceller för produktion av egen el, berättar Stig Holm vidare.

– Huset prefabriceras i moduler av Space M2 AB och leveranserna ska börja i mars 2018.

Grunden och markjobben är under uppförande och tidplanen är att elevhemmet ska stå klart för inflyttning efter vårterminen 2018.

Stig Holm berättar vidare att lägenheterna i första hand är avsedda för elever vid gymnasiet och dessa har således förtur till att hyra lägenheterna.

– Målet är att tillsammans med befintliga elevbostäder i Ulvkälla ska gymnasieeleverna i huvudsak kunna erbjudas lägenheter i området.

– Det här innebär också att Härjegårdars lägenhetsbestånd i centrala Sveg i samma omfattning frigörs för annan uthyrning på hyresmarknaden, säger Holm.

Hyran för lägenheterna i elevhemmet beräknas bli cirka 4 200 kronor per månad. Med den subvention som gymnasieskolan erbjuder så kommer elevernas kostnader att bli cirka 3 200 kronor i månaden.

På tomten där elevhemmet byggs uppförde dåvarande Svegs landsbygdskommun i mitten på 1960-talet ett äldreboende. Men eftersom byggnaden var i dåligt skick revs den för några år sedan.

Dela det här!