Byggstart närmar sig för kraftvärmeverket

Dela det här!hmab-flygfoto0016.jpg
Kraftvärmeverket skall enligt planerna byggas intill Härjeåns Energis brikett- och pelletsfabrik. Foto: Morgan Grip
Byggstart i oktober 2015 och kommersiell drift två år senare, så ser prognosen ut för Härjeåns Energis nya kraftvärmeverk i Sveg. Totalt handlar det om en investering på mellan 300-350 miljoner kronor, skriver bolaget i en artikel i egna kundtidningen Katternötidningen.

Planen är att ersätta den stora mängd el, som i dag köps in för den befintliga torkningsanläggningen, med egenproducerad el. El som framställs av torv som skördas på myrarna runt Sveg eller av biomassa från området.

– Vi förbättrar markant energibalansen. Istället för dagens underskott på 70 GWh el på årsbasis räknar vi med att tack vare kraftvärmeverket istället få ett överskott på 40 GWh, säger bolagets vd Seppo Tupeli.

– Vi ersätter den tidigare inköpta elen med egen ångleverans, får ny elproduktion inom Härjeåns eget elnät till ett konkurrenskraftigt pris och dessutom fjärrvärme som motsvarar behovet för fjärrvärmenätet i Sveg. Ett maximalt flexibelt system, sammanfattar Seppo Tupeli.

Kraftvärmeverket kommer enligt planerna att byggas intill Härjeåns Energis brikett- och pelletsfabrik. En 76 meter hög skorsten blir kraftvärmeverkets landmärke.

– Vi kommer att behöva nyanställa folk när kraftvärmeverket kommer igång, kanske 5-10 personer, säger Seppo Tupeli.

Dela det här!