Skip to content

Delårsrapport visar på troligt underskott för Härjedalens kommun

Foto: Morgan Grip

Dela det här!

– Vi riskerar att gå back 2018. Det är inte vanligt, jag har jobbat här i tio år och det har bara hänt en gång under min tid, det året vi gjorde en nyemission i Härjegårdar Fastighets AB.

Det konstaterade ekonomichefen Ola Regnander när han redovisade delårsrapporten för årets första sju månader för kommunfullmäktige under dagens möte.

Annonser
Webbyrå Mediamakarna Grip. Vi skapar webbplatser som älskas av såväl besökare som sök- motorer. Webbhotell med drift, förvaltning och support i framkant.

Kommunen har två finansiella mål. Årsreultatet ska vara minst sex miljoner kronor samt att alla investeringar ska finansieras med eget kapital utan lån.

– Vi klarar målet att investera utan att låna men det andra målet riskerar vi att inte klara, säger Ola Regnander.

Prognosen för förvaltningen av kommunens finanser visar ett troligt överskott på 8,2 miljoner kronor vid året slut. Där ingår bland annat pensioner, arbetsgivaravgifter, tjänstepensioner, fastighetsavgifter, skatteintäkter och generella statsbidrag.

Det ser lite dystrare ut för kommunens verksamheter. Kommunledningsförvaltningen visar efter sju månader ett plus på 7,3 miljoner konor medan Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett underskott på 7,2 miljoner kronor, främst inom väghållning, snöröjning, kost och städ. Miljö- och byggnämndens budget på 4,2 miljoner kronor håller och Nämnden för bildning, fritid och kultur har ett underskott på 1,3 miljoner kronor efter sju månader och prognosen för helåret är ett minus på 2,2 miljoner kronor. Socialnämndens underskott ligger på 12 miljoner kronor och helårsresultatet väntas bli minus 18,4 miljoner kronor. Äldreomsorgen i östra Härjedalen visar ett underskott på 11 miljoner kronor och i västra Härjedalen på 7 miljoner kronor vid årets slut.

Om prognoserna håller landar kommunens totala resultat på minus 6,7 miljoner kronor jämfört med det budgeterade resultatet som istället förväntades ge ett överskott på 6,7 miljoner kronor.

– Vi hoppas att vi kan göra ett bättre resultat än prognoserna visar. Vi hoppas också på en byggbonus som ska komma under hösten, säger Ola Regnander.

Kommunen håller just nu en väldigt hög investeringstakt. Årets investeringsbudget är på totalt 90 miljoner kronor. Från tidigare år följer 50 miljoner kronor med från investeringar som är beslutade men inte genomförda. Den ackumulerade investeringsbudgeten är således 140 miljoner kronor.

– Vi kommer att investera för 87 miljoner kronor under året. Vi har 53 miljoner kronor som vi troligen inte kommer att ha använt när året är slut. Det är främst pengar som är avsatta till skolor, där vi inte fattat beslut än om vad vi ska göra, säger Ola Regnander.

Dela det här!

Annonser

Scroll To Top