E45 dras om förbi Sveg

E45 dras om förbi Sveg. Foto: Morgan Grip
E45 dras om förbi Sveg. Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Morgan Grip

I veckan gav regeringen grönt ljus för den planerade förbifart Sveg.

Trafikverket går nu vidare med planerna för en ny sträckning av E45 mellan Rengsjön och Älvros. Det innebär en 2,2 mil kortare väg än nuvarande sträckan.

Förhoppningen med den nya dragningen av E45 är att förbättra trafiksäkerheten, minska restiden, uppfylla kraven för europaväg samt anpassa vägen till omgivande landskap.

Vägen kommer att börja byggas tidigast under hösten nästa år och beräknas bli klar 2027. 

Omdragningen av E45 förbi Sveg har kritiserats hårt av både företagarföreningen i Sveg och Härjedalens kommun, som menar att näringslivet i Härjedalen med största sannolikhet kommer att påverkas negativt när en stor del av genomfartstrafiken riskerar att försvinna.

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!