En heldag i samordningens tecken

Foto av författare

Jessica Grip

DSC_7040.jpg
Josefin Heed fanns på plats och berättade om projektet som syftar till att förenkla mötet mellan generationer och stärka ungdomars delaktighet i landsbygden. Foto: Morgan Grip

Härjedalens Kommun bjöd under tisdagen in till olika digitala föreläsningar som ett led i projekt "Samordnade servicelösningar". Under dagen kunde man lyssna till en rad intressanta föreläsare under följande rubriker.

Framtiden är här – En föreläsning med Stefan Hyttfors som använde intressanta historiska tillbakablickar för att få oss att förstå att en del av vår framtid redan är här. Han belyste även den snabba förändringstakt vi lever i och vad detta kan innebära för oss.

6 aktuella omvärldstrender – Bengt Wahlström föreläste om aktuella omvärldstrender, han berättade med sin breda kunskap i ämnet om stora och små trender som påverkar oss på kort och lång sikt.

Hela Sverige ska leva – Landsbygd 2.1 Josefin Heed fanns på plats och berättade om projektet som syftar till att förenkla mötet mellan generationer och stärka ungdomars delaktighet i landsbygden. Inom projektet finns en plan för hur man ska ge ungdomar stöd att förverkliga och finansiera sina idéer.

Den moderna livsstilen – Peter G Lööf föreläste i ämnet och gav en intressant berättelse om hur vi mer och mer ändrar våra värderingar. Människan av idag kompenserar sin brist på tid med symboler på fritiden. Vi flyttar inte längre enbart för att få ett arbete, vi flyttar också för att förbättra våra emotionella kvaliteter.

Bakgrund "Samordnade servicelösningar"

Härjedalens Kommun är en av 13 pilotkommuner som deltar i en ny satsning i Tillväxtverkets regi. Arbetet går ut på att verka i framkant för att hitta kreativa lösningar vad gäller offentlig och kommersiell service. Härjedalens Kommuns fyra målområden är:

Att hitta nya modeller för kommunalt arbete, bl.a. genom integrering i den ordinarie verksamheten samt genom idéutbyte med andra kommuner.

Samarbeta med näringslivet, genom att utveckla nya former för handel och service.

Erbjuda företag och hushåll effektiva och lättåtkomliga tjänster, här pågår en inventering inom och utanför kommunen och en sammanställning skall produceras i pocketform.

Erbjuda möjlighet till snabb internetuppkoppling. Ett beslut har tagits om att kommunen tar rollen som stödsökande projektör samt ägare till bynäten. Ett samlat grepp kring bredbandsutbyte borgar för att alla byar "är med på tåget" oavsett kapacitet att bilda ekonomiska föreningar och skriva ansökningar. Det främsta resultatet med denna åtgärd är att ge en ökad tillgänglighet till grundläggande service.

 

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!