Förbifart Sveg inlämnad för prövning och fastställan

E45, Sveg. Foto: Morgan Grip
Sveg med E45. Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Morgan Grip

Trafikverket Region Mitt har nu överlämnat vägplanen för ombyggnad och nybyggnad av E45 mellan Rengsjön och Älvros till Trafikverket för fastställelseprövning.

Efter att den allmänna granskningen blev klar har Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutat att tillstyrka vägplanen.

Härjedalens kommun har i dagarna skickat in ett yttrande i ett försök att stoppa vägplanerna som man menar kommer att drabba, inte bara handel och turism i hela landskapet, utan även industrin i form av sämre vägstandard, minskat serviceutbud, minskad attraktionskraft för Sveg som bostadsort och därmed ökade rekryteringssvårigheter.

Kommunen ställer sig också frågande till miljö och samhällsnyttan med omdragningen av vägen:

”Vi ställer oss starkt frågande till miljö- och samhällsnyttan med denna nya vägsträckning i en tid då fossilbränslebaserade transporter snart är utfasade och samhället uppenbarligen inte har resurser att underhålla det nuvarande vägnätet”, skriver man i yttrandet.

Om Trafikverket vid prövningen kommer fram till att vägplanen kan godtas utifrån dess övervägande fördelar, fattar Trafikverket beslut om att fastställa planen. En överklagadetid följer sedan innan vägplanen vinner laga kraft. Överklaganden av planbeslutet prövas av regeringen. 

När vägplanen vunnit laga kraft kan vägsträckan börja byggas. Prövningen fram till beslut om att fastställa vägplanen beräknas pågå till hösten 2020.

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!