Föreläste om ömsesidig respekt på Familjecentralen

Dela det här!

img_0400.jpg
Mona Hedström besökte Familjecentralen i Sveg med sin populära föreläsning Ömsesidig respekt. Foto: Morgan Grip
År 2002 blev Mona Hedström tillfrågad att hålla en föreläsning i ämnet gränssättning för föräldrar på Mödra- och barnhälsovården i Åre. Hon ombads även att hålla fler föreläsningar i andra ämnen som rör ledarskap för barn och ungdomar. Ur denna efterfrågan föddes de tankar som ligger till grund för föreläsningsserien Ömsesidig Respekt som funnits sedan 2006 och den fick föräldrar i Sveg med omnejd ta del av på Familjecentralen nu i veckan.

Mona är bosatt i Åre och har själv två killar i tonåren. Många av exemplen hon använder sig av i sin föreläsning handlar just om hennes egen vardag och hur lätt det är att fördöma istället för att lyssna och bemöta varandra med respekt. 

– Det handlar om emotionell coaching, att förtydliga de värdegrunder vi har på ett sätt som barnen förstår, förklarar Mona. Hur ska de annars veta hur de ska förhålla sig? Vi vuxna måste lära oss att lyssna på barnen och se dem för de kloka varelser de är. Det spelar faktiskt ingen roll hur gammal jag är, om jag inte vet hur saker och ting fungerar, ja då är det ju som bäddat för att det ska bli fel, säger Mona, som beskriver ännu en situation ur sitt eget liv, den när hon skulle spela golf för första gången och inte ens visste hur man klär sig på en golfbana.

– Så är det genom livet och det handlar hela tiden om ömsesidig respekt, att tydligt visa och förklara vilka värderingar vi har och stå för dem. Vill vi att hela familjen ska sitta tillsammans vid middagen, ja då ser vi till att det blir så eftersom det är något vi sätter värde på just i vår familj. Det duger inte med "Nu gör du som jag säger för att jag säger det", barn behöver veta varför.

Att ställa den enkla frågan till ett litet barn som "Hur tänker du nu?" när det försöker hacka sönder en kaka med en tesked och du får svaret "Det fanns bara en kaka kvar och jag tänkte dela den med dig mamma." Det är mycket bättre än att genast börja fördöma barnets handling. 

– "Hur tänker du nu?" eller "Jag förstår att du är besviken", är två exempel på användbara fraser för att ett barn ska få bekräftelse och känna sig lyssnad på, förklarar Mona.

Många var de föräldrar som kom för att lyssna till Monas föreläsning och många kände igen sig i hennes exempel som även bjöd in till öppna diskussioner emellanåt.

– Det här var verkligen toppenbra, man kände igen sig i mycket och det var lätt att ställa en fråga i direkt anslutning till diskussionen, tyckte en av föräldrarna.

Mona har även skrivit en bok med namnet Ömsesidig respekt och hennes föreläsningar blir mer och mer efterfrågade. De ämnesområden som ingår i hela föreläsningsserien är gränssättning utifrån ömsesidig respekt, emotionell coaching, självkänsla, mobbing, sömn och kost. 

– Konceptet utgår inte från att vi har problem som föräldrar eller personal, utan som inom alla andra områden kan vi behöva fylla på med mer kunskap och få tillfälle att reflektera, avslutar Mona.

Dela det här!