Företagarföreningen vill inte ha biblioteket i Camp Sveg

Foto: Morgan Grip

Dela det här!Svegs företags- och utvecklingsförening, SFU, vill nu att man tänker av planerna på att placera ett bibliotek i Camp Sveg. Det skriver Per Roslund, Styrelsemedlem i SFU samt styrgrupp för Destination Sveg.

Man vill istället att biblioteket skall vara en mötesplats för både ungdomar och äldre med placering i anknytning till den nya gymnasieskolan som då skulle ge en närhet även för de boende. Detta för att få den puls och genomströmning som en samlingsplats behöver. En placering centralt i Sveg skulle även bidra till ett levande centrum.

– De tankar som går gällande att placera biblioteket i Camp Sveg anser vi vara helt uteslutet. Man kan inte lägga ett bibliotek i Härjedalens bästa kommersiella läge. Här söker man krögare som tillsammans med övriga parter skall utveckla Camp Sveg och dess område till en entré för Härjedalen, säger Per Roslund. Dessutom behövs lokalerna för större evenemang. Att bygga bort en del av ytorna till bibliotek skulle kraftigt försämra möjligheterna till nöje och kultur i Sveg.

Vidare tycker man från SFU att man behöver se över gymnasieprogrammen och skapa nya program som är anpassade för Härjedalens näringsliv.

– Här bör man titta på utbildningar inom distansarbete så som kundtjänstrelaterade och försäljningsanpassade linjer. Även program för undersköterskor, el-teleinriktade program samt måleri, bygg och VVS.

Vid ungdomstinget på Storhogna för en tid sedan fanns det även idéer och önskemål från ungdomarna om framtiden gällande upplevelse inom natur och turism som bör fångas upp. Idéer som kan ge förutsättningar inom gymnasieskolan och även tillsammans med näringslivet bygga entreprenörsskola och mentorskap.

Dela det här!